6 °C

Toplam kredi stoğu 2 trilyon TL'ye yaklaştı

Bankalar tarafından kullandırılan nakit krediler nisanda yüzde 23 artış göstererek 1 trilyon 972 milyar TL oldu.

Toplam kredi stoğu 2 trilyon TL'ye yaklaştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Nisan dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1 trilyon 972 milyar TL oldu. Bir önceki aya göre ise yüzde 1,4 seviyesinde artış gerçekleşti.

TBB'nin aylık raporunda, "Nakit kredi stoğunun 1 trilyon 878 milyar TL’lik bölümü bankalara, 42 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 28 milyar TL’si finansman şirketlerine ve 25 milyar TL’si faktoring şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacaklar 2017 Nisan itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 72 milyar TL olmuştur. Tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 3,5 ile aynı düzeyde kalmıştır" bilgileri paylaşıldı. 

Raporun geri kalanı şöyle: "2017 Nisan döneminde tasfiye olunacak alacaklar oranı finansman şirketlerinde yüzde 3,1, bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 5,9 ve finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kurumsal kredilerin toplam hacmi 1 trilyon 495 milyar TL

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler 2017 Nisan dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 trilyon 495 milyar TL olmuştur. İmalat sanayi yüzde 25 ile kurumsal krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 18,9) ve inşaat sektörü (yüzde 11,6) takip etmiştir.

2017 Nisan dönemi itibari ile tasfiye olunacak alacaklar oranı en yüksek olduğu sektör yüzde 4,7 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olmuştur. Tasfiye olunacak alacaklar tutarının 2017 Nisan döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 46 ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörü olmuştur.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 477 milyar TL 

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Nisan dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 477 milyar TL olmuştur. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19 ile konut kredilerinde gerçekleşmiştir.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,7’sini konut kredileri, yüzde 17,5'ini kredi kartları, yüzde 6,4'ünü taşıt kredileri ve yüzde 37,5'ini tüketici kredileri oluşturmuştur.

Bireysel nitelikli kredilerde tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 9 artarak 22 milyar TL omuştur. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,4 seviyesine gerilemiştir.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,5 milyon artarak 28,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,7 bin TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Nisan dönemi itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul olmuştur. 2017 Nisan dönemi itibari ile İstanbul’da 165 milyar TL, Ankara’da 47 milyar TL ve İzmir’de 31 milyar TL tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulunmaktadır. Hakkari, yüzde 37,8 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımı en çok artan il olmuştur. Hakkari aynı zamanda konut kredisi hacmi en çok artan ildir (yüzde 74.1). Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin olmuştur."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.