Toplam kredi stoku 1,9 trilyon lirayı aştı

Nakit kredi kullanımı 2017 ocak itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 1 trilyon 922 milyar lira oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 15,5 ile konut kredilerinde gerçekleşti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 yılı ocak ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 1 trilyon 922 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi aylık bülteninin ocak sayısı yayınlandı. Buna göre üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Ocak itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 artarak 1 trilyon 922 milyar lira olarak kaydedildi. Artış oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Nakit kredilerin 1 trilyon 828 milyar liralık bölümü bankalar, 43 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası finansman şirketleri, 23 milyar lirası da faktoring şirketler tarafından kullandırıldı.

Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar, 2016 yılının ocak ayına göre yüzde 30 artarak 69 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi.

Tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bu yılın ocak ayında bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 6,4, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,4, finansman şirketlerinde yüzde 3,3 olarak kaydedildi.

Tasfiye olunacak alacak tutarının en fazla arttığı sektör toptan ve perakende

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2017'nin ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 puan artarak yüzde 76 oldu.

İmalat sanayisi yüzde 25,7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 17,4 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 11,8 ile inşaat sektörü takip etti.

Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 42,4'lük kredi artış oranı ile dikkati çekerken, ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 18,6 artış gösterdi.

Aynı dönemde tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,7 ile toptan ve perakende sektörü olarak kaydedildi. Bunu yüzde 4 ile inşaat takip etti.

Tasfiye olunacak alacak tutarının en fazla arttığı sektör de yüzde 42 ile toptan ve perakende sektörü oldu.

Konut kredileri yüzde 1 arttı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Ocak dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 459 milyar lira oldu.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 15,5 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1 arttı.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38'ini konut kredileri, yüzde 18'ini kredi kartları, yüzde 6,8'ini taşıt kredileri, yüzde 37,3'ünü de diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Bireysel nitelikli krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 22 artarak 22,3 milyar lira oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseldi.

2017 Ocak dönemi itibarıyla İstanbul'da 160 milyar lira bireysel nitelikli kredi bakiyesi bulunuyor

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon artarak 28,2 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,3 bin lira olarak gerçekleşti.

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı azalış kaydetti.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. 2017 Ocak dönemi itibarıyla İstanbul'da 160 milyar lira, Ankara'da 45 milyar lira ve İzmir'de 30 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredi bakiyesi bulunuyor.

Ardahan, yüzde 24 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla Ankara, Van ve İçel (Mersin) olarak kaydedildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir