Varlık fonunda yeni gelişme

Kamu bankaları ile bağlı ortaklıkları finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine devri hakkında yönetmelik taslağı yayımlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kamu sermayeli bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğindeki finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine devri hakkında yönetmelik taslağı yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) internet sitesinde yayımlanan taslak yönetmelik, söz konusu alacakların varlık yönetim şirketlerine devrine veya varlık yönetim
şirketleri aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Buna göre, varlık yönetim şirketine devredilecek veya hasılat paylaşımına konu edilecek donuk alacakların nitelikleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, bankalar ile bunların bağlı
ortaklığı finansal kuruluşların yetkili organlarınca belirlenecek.

Donuk alacakların devrine veya hasılat paylaşımına ilişkin süreçlerin kanunun iç sistemlere ilişkin hükümlerine ve ilgili alt düzenlemelere uygun olarak banka içinde oluşturulması
zorunlu olacak.

Ayrıca, bu süreçlerde devir veya hasılat paylaşımına konu olacak alacakların taşıması gereken koşullar, devir ve hasılat paylaşımı oranları, devir ve hasılat paylaşımına ilişkin ihale dönemleri, ihaleye girecek şirketlerin taşıması gereken şartlar, ihale sürecinin sonuçlandırılması gibi hususlara yer verilecek. Taslakta ayrıca, alacakların varlık yönetim şirketlerine devri veya hasılat paylaşımına konu edilmesinde, Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen kapalı teklif usulü uygulanacağı da belirtildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir