9 °C

'Stopaj ayarı' daha çok ihraç getirecek

Yurtdışına ihraç edilen 5 yıl vadeli tahvillerden yüzde sıfır, Türkiye'de ihraç edilen TY tahvillerinde ise yüzde 1 stopaj uygulaması, piyasalarda olumlu karşılandı.

'Stopaj ayarı' daha çok ihraç getirecek

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

İSTANBUL - Yurtdışına ihraç edilen 5 yıl ve daha uzun vadeli tahvillerin faiz gelirine yüzde sıfır stopaj uygulanacak. Türkiye'de ihraç edilen Türk Lirası cinsinden tahvillerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) de yüzde 5'ten yüzde 1'e indirildi. Piyasada olumlu karşılanan bu uygulama ile maliyetlerin düşmesi, vadelerin uzaması, buna parelel ihraçların artması bekleniyor.

Yurtdışı borçlanmalarda kur riskini azaltmak amacıyla kuruluşların yurtdışında uzun vadeli tahvil ihracını teşvik etmek üzere, yurtdışına ihraç edilen tahvillerden sağlanan gelir faizine uygulanan stopajın kademelendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre, tam mükellef kurumların yurtdışında ihraç ettikleri 1 yıla kadar vadeli tahvillerden elde ettikleri faiz gelirleri için yüzde 10 stopaj uygulanmaya devam edilecek. Vadesi 1-3 yıl arasındaki tahvillerden elde edilen faiz gelirine yüzde 7, vadesi 3-5 yıl olan tahvillerden elde edilen faiz gelirine yüzde 3, vadesi 5 yıl ve daha uzun vadeli tahvillerden elde edilen faiz gelirine ise yüzde sıfır stopaj uygulanacak.

Bunların dışında kalanlar için yüzde 10 stopaj uygulanacak. Kararname ile ayrıca, Türkiye'de ihraç edilmiş TL cinsinden tahvillerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarıldığında lehe kalan paralar ile bu tahvillerin vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden alınan BSMV de yüzde 5'ten yüzde 1'e indirildi.

Maliyetler düşecek vade uzayacak

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı Başak Selçuk, "Tam mükellef kurumların yurtdışında uzun vadeli tahvil ihracını teşvik

etmek üzere alınan kararlar, ürünlere yatırım yapan yatırımcıların elde edeceği net getiriyi artıracak ve uzun vadede ürünlerin ihraç maliyetlerini azaltıcı etki yapacaktır" dedi. Bu nedenle ilgili kararların arz ve talep tarafını destekleyeceğini kaydeden Selçuk, ayrıca vadeye göre ters orantılı kademeli vergi uygulaması

özel sektörün borçlanma vadelerini uzatmaya teşvik edeceğine değindi. Selçuk, "Türkiye'de ihraç edilen Türk Lirası cinsinden tahvillerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin (BSMV) yüzde 5'ten yüzde 1'e indirilmesi, DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) ile ÖST (Özel Sektör Tahvilleri)'nin en büyük kurumsal alıcılarından olan bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri için mevcut hali ile DİBS'ler lehine olan vergi düzenlenmesini eşit hale getirmiştir. İlgili düzenlemenin ürünlere olan talebi artırıcı, uzun vadede ihraççı maliyetlerini düşürücü etkide bulunacağı beklenmektedir" diye konuştu.

10-15 milyar TL ihraç gerçekleşir

Yapı Kredi Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Yazıcıoğlu: "Bu kararın, son zamanlarda gündeme gelen TL ihraçlarını destekleyecek yönde bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bankaların bu alanda yatırım gerçekleştirmeleri, devlet tahvili ile özel sektör tahvili arasındaki farkın da inmesine önemli bir katkı sağladı. Aslında bu kararın banka bonolarından çok şirket tahvillerini etkileyeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan asıl ihraçların bankalardan gelmesini bekliyoruz. Toplam 10-15 milyar TL arasında bir banka bonosu / şirket tahvili ihracının gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında tahvil yolu ile borçlanmanın yeni başladığını belirtmeliyiz. Dolayısıyla mevcut durumda etkisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 2011'den başlayarak hem ihraçların hem de ihraççıların artacağına inancımız tam. Bu nedenle tahvil yolu ile borçlanmanın mali bünyedeki gerçek etkisini 2011 sonu ile önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz. Tabii piyasada bu yöndeki beklentiyi kıracak negatif gelişmelerin olmaması da önemli bir etken..."

MB'nin kararlarını destekliyor

Halk Yatırım Araştırma Uzmanı Işıl Bük,"Yurtdışına ihraç edilecek tahvillerde vadeye göre vergi avantajı sağlanacak bu düzenleme, son dönemde TCMB'nin de finansal istikrarı düzenlemek adına aldığı kararları destekleyici niteliktedir" dedi. Yurtdışından uzun vadeli finansman kaynağı bulunması açısından ihraçcılara büyük avantaj sağlayacak olan bu düzenlemenin, bankaların bilançolarındaki vade uyumsuzluğunu dengelemede de olumlu etkisi olacağını kaydeden Bük, düşük faiz oranı ve gösterge tahvildeki tarihi düşük seviyelerin test edildiği bu ortamda öne çıkan özel sektör tahvil ihraçlarının, stopaj ve BSMV düzenlemeleri ile daha da artmasının söz konusu olacağını belirtti. Bük, düzenlemelerin, bono piyasasında özel sektör tahvillerinin payının genişlemesi, sektörün derinliğinin artması gibi olumlu etkiler ile sermaye piyasalarına pozitif katkısı olacağından söz ederek, "Ayrıca şirketlerin uzun vadeli yurt içi ve yurtdışı finansman imkanının genişlemesi de yatırım kararlarının hızlanmasını ve paralelinde ekonomik büyümenin sürmesi açısından önemlidir" diye konuştu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.