28 °C

12 Eylül darbecilerine yargı yolu açılıyor

Anayasa değişikliği paketinin içeriği belli oldu. 15. maddenin yeniden düzenleneceği pakette 12 Eylül darbecileri yargılanabilecek

12 Eylül darbecilerine yargı yolu açılıyor

İSTANBUL - Anayasa paketinde 15. madde değişecek 12 Eylül darbecileri yargılanabilecek.

Hükümetin hazırladığı Anayasa değişikliği paketinin içeriği belli oldu. Yapılması planlanan düzenlemeye göre CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın daha önce 12 Eylül dönemindeki askeri yönetimde bulunan darbecilerin yargılanması için hükümetten istediği 15. maddenin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

Yapılacak yeni düzenleme ile 12 Eylül darbecilerine yargı yolu açılmış olacak.

Geçici 15. madde

Kaldırılması istenen 1982 Anayasa’nın geçici 15. maddesi şöyle:

12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap