10 °C

2 yıldır hazırlanan kalkınma planında sona gelindi

Kalkınma Planı çalışmalarında özel ihtisas komisyonu toplantıları tamamlandı.

2 yıldır hazırlanan kalkınma planında sona gelindi

 

 
 
 
 
ANKARA  - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır sürmekte olan 10. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının bileşenlerinden biri olan Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) toplantılarının tamamlandığını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından yürütülen 10. Kalkınma Planı çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan ÖİK toplantılarının tamamlandığını belirterek, "Hızla değişen dünyanın kalkınma basamaklarında önemli bir yer edinen Türkiye'yi daha ileri gelişmişlik seviyesine taşıma ve yüksek refah seviyesine ulaştırma amacına hizmet edecek hedef ve stratejileri içerecek 10. Kalkınma Planı, 2014-2018 yıllarını kapsayacak" ifadesine yer verdi.
Kalkınma Planı çalışmalarında, uzun vadeli hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi yolunda tüm politikalarını insan odaklı bir çerçevede ve birbirleriyle tutarlı bir şekilde ele aldıklarına dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin orta vadede ihtiyaç duyacağı temel reform alanları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Yılmaz, rekabet gücü ve katma değeri yüksek üretim kapasitesini artırırken, genç ve dinamik nüfus potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek amacında olduklarının altını çizdi.
Üretim sürecinin tam rekabet ortamında özel sektör eliyle gerçekleştirildiği, kamunun ise düzenleyici ve denetleyici rolünün güçlendirildiği bir çerçevede kalkınma çabalarını sürdüreceklerini kaydeden Yılmaz, "Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme ortamında istihdam artışı ve refahın tüm topluma yayılması suretiyle gelir dağılımında iyileşme devam edecektir" ifadesini kullandı.
 
ÖİK toplantıları
 
Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde odaklanacağı dönüşüm alanlarının yanı sıra hedeflenen dönüşümü sağlayacak yol haritasının yer alacağı 10. Kalkınma Planı'nda, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmaya yönelik somut hedef ve politikaların yer alacağına dikkati çekerek, yaklaşık 2 yıldır sürmekte olan 10. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının katılımcılık perspektifini en güçlü şekilde yansıtan bileşenlerinden biri olan Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarının resmi sürecinin 5 Haziran 2012 tarihli Başbakanlık genelgesi ile başladığını hatırlattı.
Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanından 3 bini aşkın akademisyen, bürokrat, kamu çalışanı, özel kesim ve sivil toplum kuruluşu temsilcisini biraraya getiren Komisyon Çalışmaları kapsamında 6 ay boyunca yapılan toplantılar ve atölye çalışmaları ile bir taraftan Kalkınma Planı'na girdi sağlayacak fikirlerin oluşturulması, diğer taraftan da ilgili tüm tarafların plana kendi bakış açılarıyla katkı vermesinin sağlandığını bildirdi.
Katılımcı bir yaklaşımla makroekonomiden sosyal güvenlik sistemine, eğitimden sağlığa, turizmden ulaştırmaya, bölgesel gelişmeden çevreye, sanayiden girişimciliğe, tarımdan enerjiye, kamu yönetiminden yerel yönetimlere kadar birçok önemli makro ve sektörel kalkınma konusunun orta ve uzun vadeli bir perspektifle masaya yatırıldığı Komisyon toplantılarında, Kalkınma Bakanlığından 200'ü aşkın yönetici ve uzmanın görev yaptığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"46'sı 'Özel İhtisas Komisyonu', 20'si 'Çalışma Grubu' olmak üzere toplam 66 adet komisyona ilişkin toplantılar tamamlanmış olmakla birlikte komisyon faaliyetlerinin ilgili tarafların katılımıyla 10. Kalkınma Planı boyunca da dinamik bir biçimde sürdürülmesi planlanıyor. 130'un üzerinde toplantı sonucunda ortaya çıkan çıktıların baz alındığı ve 2013 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen ÖİK raporlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yürürlüğe girecek 10. Kalkınma Planına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Raporların, 2023 yılına uzanan bir yaklaşımla spesifik alanlarda önümüzdeki döneme dair önemli bir mevcut durum ve dış çevre analizi sağlaması beklenmekte. Özellikle plan dönemi sonu olan 2018 yılına dair temel politika önceliklerinin belirginleşmesine katkı verecek raporlar, başta akademi dünyası ve kamu kuruluşları olmak üzere spesifik alanlarda ilgili tüm kesimlere önümüzdeki döneme ilişkin zengin bir perspektif sunacak."
 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.