7 °C

26. Türkiye Maliye Sempoyumu bu yıl Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde yapılacak

26. Türkiye Maliye Sempoyumu bu yıl Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde yapılacak

Prof. Dr. Selahattin TUNCER / E. Öğretim Üyesi - YMM

Türkiye'de halen mevcut ve sayıları 100'ü aşkın devlet üniversitelerinin İİBF, siyasal bilgiler, iktisat fakültelerinin maliye bölümü öğretim üye ve elemanları ve bunların emeklileri, hukuk fakültelerinin ekonomi ve maliye bölümlerinin vergi hukuku ana bilim dalı öğretim üye ve elemanları ve bunların emeklileri halen vakıf üniversitelerinde görev yapan eski maliye bölüm üye ve elemanları ve bunların emeklileri, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Sayıştay, Danıştay'ın ilgili birim temsilcilerinin katılması ile her yıl bir üniversitenin üstlendiği görev ve sorumluluk altında Türkiye Maliye Sempozyumu başlığı altında bilimsel ve mesleki bir toplantı düzenlenmektedir.

1985 yılından beri bir yıl hariç olmak üzere bu mesleki toplantılar devam etmekte ve bu güzel gelenek çeyrek yüzyıldan beri sürdürülmektedir. Geçen yıl 25. Türkiye Maliye Sempozyumu Ankara Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Başkanlığı'nca üstlenilmiş ve Antalya/Belek Cornelia-Diamond Golf Resort Hotel'de 25-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılmış ve "Kriz Ortamında Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi" konusu işlenmişti.

Bu yıl 26. Türkiye Maliye Sempozyumu 2-5 Mayıs 2011 tarihleri arasında Şanlıurfa-Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusü'nde açılacaktır. Sempozyuma katılacak iştirakçi ve misafirler Şanlıurfa Dedeman Oteli'nde ağırlanacaklar. Çalışma oturumlarının da otel toplantı salonlarında devam edeceği anlaşılıyor. Ön hazırlıklar tamamlanmış olduğundan iştirakçilerin Şanlıurfa'ya ulaşmaları bekleniyor.

Şanlıurfa'ya ulaşım ve sempozyumun açılışı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi yurdun oldukça uzakça Güneydoğu Bölgesi'nde Atatürk Barajı Mezopotamya arasında olduğu için iştirakçilerin diğer illerden buraya kara veya havayolu ile ulaşmaları kolay olmayacaktır. Bu nedenle 2 Mayıs 2011 tarihi iştirakçilerin Şanlıurfa'ya ulaşmaları, Dedeman Oteli'ne yerleşmelerine ve toplanmalarına bir tam gün ayrılmış. Programa göre sempozyum açılış merasimi 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 9.00'da üniversitenin yeni kampüsünün bulunduğu Mardin yolu 22. Km Osmanbey Kampusü'nde yapılacaktır. Fakat sempozyumun çalışma oturumlarının şehirdeki Dedeman Otel'in toplantı salonlarında devam edeceği anlaşılıyor. 26. Türkiye Maliye Sempozyumu açılış merasiminden hemen sonra başlayacak olan çalışma oturumlarının aralıksız üç gün devam edecek ve sempozyum çevre gezileri etkinlikleriyle kapanacaktır.

Bu yılki sempozyumunun konusu

Bilim Kurulu 2011 yılında işlenecek sempozyum konusunu "Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları" şeklinde belirlemiştir. Bu konunun seçilmesinde güncel sorun olan kalkınma ajansları ve ar-ge teşvikleri gibi iki önemli yan konunun etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat bu isabetli konu seçilirken, Türkiye'nin dev bir projesi olan GAP projesinin de bu bölgede yer aldığını unutmamak gerekir.

Hazırlanan ön programa göre, sempozyum yukarıki konulara değinen 14 ayrı tebliğ sunulacaktır. Bundan önceki sempozyumlarda olduğu gibi sunulan tebliğ metinleri, yapılan tartışmaların birlikte kitap haline getirilerek yayımlanacak üniversitelerin, resmi kuruluş ve ilgililerin yararlanmasına amade olacaktır. Şimdiki halde ortada kalın ciltler halinde 25 adet Türkiye Maliye Sempozyumu'nda oluşan zengin bir neşriyat koleksiyonu mevcuttur. Bu yıl mevcuda bir yenisi eklenecektir. Yerimiz sınırlı olduğu için bazı önemli tebliğ başlıklarını maalesef veremiyoruz.

Panel ve genel kurul

Sempozyumun son çalışma oturumu bir panel ile hatime niteliğindeki genel kurula ayrılmıştır.

Panel oturumunun babşlığı, başkan ve panelistler de henüz belirlenmiş değildir. Anlaşılan 4-6 kişilik bir panel grubu sempozyumda işlenen ana temayı topluca ele alacak her panelist sunulan tebliğleri, yapılan tartışmaları ve ulaşılan sonuçları kendi açısından değerlendirmeye çalışacaktır. Hemen belirtelim ki, bu bizim kişisel görüş ve tahminimizdir. Bazı sempozyumlarda olduğu gibi seçilen konu bazen yeni, değişik ve sürprizli de olmakta ve sempozyum yeni bir hava ve renk getirebilmektedir.

Genel kurul öğretim üyelerinin katıldığı özel nitelikte bir tür aile toplantısı sayılır. Bu nedenle kapalı devre yöntemi ile çalışmalara ve diğer iştirakçilere yer verilmemektedir.

Genel kurul özel bir gündemle açılmakta ve sempozyum sorunları ele alınmakta ve gelecek sompuzyumun hangi üniversiteye verileceği karara bağlanmaktadır. Geçen yılki toplantıda bu konulara vadeli bir programa bağlanmıştı. 2012 yılı için sıra İstanbul Üniversitesi'nde, 2013 yılında ise sıra Tokat-Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde olacaktır. Böylece görev almış olan üniversitelere uzun vadeli hazırlık yapma şansı tanınmıştı.

Diğer etkinlikler

Maliye sempozyumlarında geleneksel veya yeni etkinliklere yer verilmektedir. Sempozyumların ikinci gün akşam üzeri üniversite rektörünün ev sahibi olarak düzenlediği tanışma kokteyli, hocaların birbirlerini daha yakından tanımaya vesile olmakta ve yine geleneksel gala yemeği bir tür vedalaşma yerine geçmektedir. Harran Üniversitesi kapanış sonrası turistik açıdan zengin olan bölgeye seçimlik turistik programlar eklemiştir.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.