12 °C

5 kanuna ilişkin ilk inceleme bugün yapılacak

Anayasa Mahkemesi CHP'nin, iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istediği 5 kanuna ilişkin ilk incelemesini bugün yapılacak.

5 kanuna ilişkin ilk inceleme bugün yapılacak

ANKARA - CHP'nin, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü 5 kanuna ilişkin ilk inceleme bugün yapılacak.

CHP, Kooperatifler Kanunu ile bazı KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun, Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Kamulaştırma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etmişti.

Mahkeme, CHP'nin başvurusu üzerine, 5 kanuna ilişkin ilk incelemesini bugün gerçekleştireceği toplantıda ele alacak.

CHP'nin yaptığı başvuruda, Kooperatifler Kanunu'nun, kontrolörlerin seçilme, çalışma esasları ile görev ve yetkilerinin tüzükle belirlenmesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kooperatifler ve üst birliklerinin yöneticilerini görevden alabilmesine olanak sağlayan hükümlerinin iptali istenmişti.

Maden Kanununun, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetlerine izin veren hükümlerine itiraz edilmişti.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun, süs kuşları ve hayvanları satan iş yerlerine sadece bu bitki ve hayvanlarla ilgili tıbbi ürünler satma sınırlaması getiren, hayvan kökenli gıdaların denetimini sadece veteriner hekimlere bırakan, çeşitli konularda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yetki veren hükümlerinin iptali talep edilmişti.

Kamulaştırma Kanununda değişiklik öngören yasanın da malı kamulaştırılan kişinin sadece tazminat davası açabilmesine olanak sağlayan hükümleri ile kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konusunda sınırlamalar içeren hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün duruldurulması için başvurulmuştu.

Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ise 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "Büyükelçi, nezdinde görevli bulunduğu ve akredite edildiği ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Cumhurbaşkanını ve Hükümeti temsil eder" ifadesindeki "ve Hükümeti" ibaresinin iptali talep edilmişti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap