7 °C

Adalet Bakanlığı'ndan AYM'ye Twitter tepkisi

AYM'nin Twitter kararına eleştirel yaklaşan Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin diğer yargı yolları tüketilmeden yapılan başvuruyu kabul etmesinin yanlış olduğunu savundu

Adalet Bakanlığı'ndan AYM'ye Twitter tepkisi

ANKARA - Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'ın engellenmesinin "bireysel özgürlüklere aykırı" olduğuna hükmeden kararını eleştirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin diğer yargı yolları tüketilmeden yapılan başvuruyu kabul etmesinin yanlış olduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı.

"Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurular yönünden kendisine doğrudan başvurulabilecek ilk derece mahkemesi olmadığı gibi, ilk derece mahkemeleri ile diğer yüksek mahkemelerin kararlarını her türlü hukuka aykırılık sorunu açısından inceleyebilecek bir süper temyiz mahkemesi de değildir...."

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Anayasa Mahkemesinin, Twitter kararı olarak bilinen 02/04/2014 tarihli kararıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Anayasanın 2.nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğu, 6 ncı maddesinde ise hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini kullanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, Anayasanın 148 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar.

Anayasaya göre; “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.

Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” (Anayasa, 148/3-5)

Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartlarını düzenleyen Kanunun 48 inci maddesine göre, bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için başvurunun 45 ila 47 nci maddelerde öngörülen şartları taşıması gerekir.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.