12 °C

Akreditasyon kullanım ücretinde düzenleme

Akredite edilen kuruluşların 2017 yılı için ödeyecekleri paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Akreditasyon kullanım ücretinde düzenleme

Türk Akreditasyon Kurumu (Türkak) tarafından akredite edilen kuruluşların 2017 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesiyle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2017 yılında akreditasyon kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yıl sonunda, www.turkak.org.tr adresinde yayınlanan duyuruya uygun şekilde, 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumuna bildirecek.

Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat eden mali belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanacak.

İmzalı onaylı örneği e-türkak kurumsal hizmet portalına yüklenir ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönderilmek üzere saklanacak.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.