Aleviler, Diyanet İşleri'nin kaldırılmasını istiyor

Toplantının sonuç bildirgesinde, Diyanet İşleri'nin yerine "Din ve İnanç İşleri Üst Kurulu" kurulması isteniyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Alevi Bektaşi Federasyonu toplantısının sonuç bildirgesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılarak, yerine "Din ve İnanç İşleri Üst Kurulu" kurulması" istendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen toplantının sonuç bildirgesinde "Kamusal yaşam ile okul, iş yerleri gibi sosyal ortamlarda her türlü ayrımcılığa son verilmesi gerektiği" ifade edildi. Bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığının mal varlığı devletin başka kurumlarına, personeli Devlet Personel Başkanlığına aktarılmalıdır. Yerine hiçbir dini ve inancı finanse etmeyen, görevi sadece din ve inançlar arasında denetimi sağlamak olan Din ve İnanç İşleri Üst Kurulu kurulmalıdır.

12 Eylül rejiminin ürünü olan antidemokratik 82 Anayasası kaldırılmalıdır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak; çoğulcu, katılımcı, demokratik, gerçek laikliği esas alan, çok kültürlülüğü ve çok inançlılığı koruyan yeni bir Anayasa yapılmalıdır."

Bildirgede, "Madımak Oteli'nin Utanç Müzesi olması, cemevlerinin yasal güvenceye kavuşturularak ibadethane statüsündeki mekanlarla aynı haklara sahip olması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Alevi köylerine cami yapma uygulamasına son verilmesi, Hacı Bektaş Dergahı'nın yönetimi, bakımı ve Alevi toplumuyla inançsal ve kültürel ilişkisinin Alevi Bektaşi Federasyonuna bırakılmalısı" gibi talepler de yer aldı.