6 °C

Anadolu üretime 'çılgın' proje bekliyor

TOBB Genel Kurulu bugün Ankara'da yapılıyor. Anadolu ve Trakya'nın sesi gazeteniz DÜNYA yaklaşan seçim ve TOBB Genel Kurulu öncesinde reel sektörün ve kentlerin nabzını tuttu.

Anadolu üretime 'çılgın' proje bekliyor

Canan SAKARYA - Hüseyin GÖKÇE - Meltem GÜNDÜZ - Özüm ÖRS

 

ANKARA - Gazeteniz DÜNYA 12 Haziran milletvekili seçimleri ve bugün yapılacak TOBB Genel Kurulu öncesinde reel sektörün tabanına, yeni dönem Türkiye'sine bakış açısını sordu. TOBB bünyesindeki oda ve borsa başkanlarına öncelikle illerinin en önemli sorunlarının ne olduğu, bunların çözümü noktasında milletvekillerinin yeterli düzeyde çalışıp çalışmadıkları soruldu. Yeni dönemde Meclis'i oluşturacak vekillerden beklentilerinin yanı sıra seçimden sonra ilk gündem maddesinin ne olması gerektiğine yönelik soruları cevaplayan başkanlar, anayasa değişikliğinin zorunluluk olup olmadığı konusunu da değerlendirdiler.

Nurettin Özdebir ( Ankara Sanayi Odası Başkanı): "Biz de çılgın proje istiyoruz"

Ankara'da her şeyin başı Ankara'ya ulaşımın kolaylaşmasıdır. Bu önemli bir sorun Ankara'ya direkt uçuşların artırılması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Geçen yılın Ocak-Mart dönemine göre bu yılın aynı döneminde yüzde 40'lık bir artış sağlandı, önümüzdeki dönemde yüzde 300'e yakın bir artış hedefleniyor. 

Ankara ulaşımdaki  durumdan dolayı bir takım değerlerini kaybediyor. Şimdi bankalar  taşınıyor. Bunların telafi edilmesi gerekiyor

Ankara olarak bilişim vadisi ve fuar merkezi istiyoruz. Expo'yu hâlâ istiyoruz. Büyük yatırımlar için kalkınma ajansının yardımcı olmasını istiyoruz. Savunma sanayinin yüzde 70'i Ankara'da; bu alandaki büyük uluslar arası firmaların Ankara'ya gelmesi için çaba sarfediyoruz. Airbus'un ceo'larıyla  görüştük; Avrupa'nın doğusuna kaymak istiyorlar. Buraya üretim yapan firmalar da var. Airbus gelmesi halinde yerini bile hazırladık.

Mum dibine daha fazla ışık versin istiyoruz. Ankara'nın gelirleri ile ayrılan kaynak arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Ankara yapılan yatırımdan fazlasını üreten bir il; merkezi bütçeye verdiği katkı karşısında yüzde 50'sini  alabiliyor. Ankara'ya daha fazla yatırım yapılmasını istiyoruz. Sosyal ve kültürel hayat gelişmeden yerel dinamiklerin gelişmesi, yeni firmaların oluşması, ticaretin gelişmesi çok zor . Ankara'nın cazibe merkezi haline getirilmesi gerekiyor;  biz de  çılgın projeler istiyoruz.

Ender Yorgancılar  (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı): "İzmir'e haksızlık yapılıyor"

Teşviklerde İzmir'e karşı haksız rekabet yaratılmaktadır. Bölge ayrımı yapılmaksızın, OSB'lerdeki yatırımların teşvik kapsamına alınması gerekiyor. Alsancak Limanı başta olmak üzere, yapım aşamasındaki limanlarımızın tamamlanması gerekmektedir.

İzmir için gerçekten çalışan, İzmir'i ve konularımızı meclise taşıyan milletvekillerimiz olduğu gibi, ne yazık ki Ankara'dan izleyen vekillerimiz de bulunmaktadır.

Çözüm bekleyen konuları ile İzmir'in önümüzdeki dönemde en iyi şekilde temsili bu sebeple de büyük önem arz etmektedir. Seçilecek olan 26 milletvekilimiz tam kapasite ile çalışmalı, İzmir'i daha ileriye taşıyacak ve kalkındıracak projeler üretmelidir.

H. İbrahim Keleş (Kocaeli Ticaret Odası Başkanı): "Kirleten vergisini de versin"

Kocaeli'nin en önemli sorunlarının başında işletmelerin il sınırları içinde ama genel müdürlüklerinin İstanbul'da olması ve bundan kaynaklanan bir gelir kaybına uğramasıdır.

Böylece,  işyerlerinin Kocaeli sınırları içinde üreterek burayı kirletmesine karşın bu işletmelerin vergileri İstanbul'a yazılmakta; geçen yıl tahakkuk eden 21 milyarlık vergi gelirinin aslında çok daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu, Kocaeli'nin birinci kaybıdır.

Seçimden sonra ilk gündem maddesi ekonomi olmalı ve hükümet her kimse, ağırlığı ekonomiye vermelidir.. Her yıl yaklaşık 1 milyona yakın kişi çalışabilir nüfus konumuna gelmektedir. İşsizlik oranı yüzde 10'lar seviyesinden  aşağıya indirilememektedir.

Savaş Özaydemir (Eskişehir Sanayi Odası Başkanı): "Türkiye koalisyonlara boğulmasın"

Oda olarak en büyük temennimiz Türkiye'nin koalisyonlara boğulmamasıdır. Eskişehir'le ilgili olarak Hızlı Tren, Turizm Yatırımları-Frig Vadisi, Havayolu Ulaşımı, Kent içi Demiryolu Hattının Yer Altın Alınması, Eskişehir Çevre Yolları Projesi ve Eskişehir-Gemlik Demiryolu Bağlantısı konusundaki beklenti ve isteklerimiz var

Harun Karacan (Eskişehir Ticaret Odası Başkanı-TOBB Yönetim Kurulu Üyesi): "Küresel pazar için daha fazla destek"

Eskişehir turizm potansiyelini her geçen gün geliştiriyor. Şehir ve kültür turizmi açısından hizmet sektöründe yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu konuda girişimcilerin teşvik edilmesi, yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Turizmden alacağımız fırsat payını artırmanın yolu buradan geçiyor.  Eskişehir'de sürmekte olan alt yapı projelerinin hızla tamamlanması turizm açısından da son derece önemli.

M.Serdar Kocadon (Bodrum Ticaret Odası Başkanı): "Tersaneler konusunda sıkıntı yaşıyoruz"

Altyapı eksikliğimiz var. Su, kanalizasyon, arıtma  ve diğer altyapı yatırımları yetersiz. Bu yatırımların hepsi turizmle bağlantılı. Özellikle turizm sektöründe kalifiye eleman yok. Turizm ve yat sektörü ile ilgili meslek okulları açılmalı.

Yat  inşasında sorunlar var. Mavi tur ilk defa  Bodrum'dan çıkmıştır. Bodrum'da ciddi bir yat inşası var. Tersaneler konusunda Anıtlar Kurulu ile sıkıntılar yaşıyoruz. Bodrum'da inşa edilen teknelerin boyutları 50 metreye çıktı, dolayısıyla hangarları büyütmemiz gerekiyor ama Anıtlar Kurulunu buna izin vermiyor.

Tahir Büyükhelvacıgil (Konya Sanayi Odası  Başkanı): "İstikrar ve güven ortamı sürmeli"

İş alemi dünyada huzur ister. İş aleminin temsilcileri olarak bizlerin en önemli beklentisi huzur, istikrar ve güven ortamının sürdürülmesidir. Türkiye son sekiz yılda bu istikrarı yakalamıştır. Türkiye yakaladığı fırsatı kaçırmamak için; kavga etmek yerine birlik olmalı, düşünceler farklı olsa da, hedef 2023 olmalıdır. Çünkü, hepimiz aynı gemideyiz. Büyük ve güçlü  Türkiye, güçlü vatandaş demektir.

Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı): "Kalkınma hedefine ulaşmak için gündem ekonomi olmalı"

Konya'nın sanayi yapısı, üretimdeki çeşitliliği, coğrafi konumu dikkate alındığında öncelikle ulaşım altyapı sorununun çözülmesi gerekir. Konya-Ankara arası hızlı tren seferlerinin tamamlanmış olması ilimiz açısından son derece önemlidir. Şimdi yapılması gereken demiryolunun Mersin'e ulaşmasıdır. Demiryolu ağıyla Mersin Limanı'na ulaşan bir Konya'nın ekonomik alanda önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyoruz.

İsmail Hakkı Dokuzlu (Aydın Ticaret Odası Başkanı): "Tarım,turizm ve jeotermal öncelikli konumuz"

Aydın için önemli üç konu başlığı tarım, turizm ve jeotermal. Dolayısıyla sorunlar da bu  başlıklar altında toplanıyor. Bu alanlarda çok daha iyi duruma gelmemiz mümkün.  Tarımı iyileştirmek Aydın'ı geliştirmek demek. Turizmi önemsemek sorunları halletmek demek. Jeotermal desteklenirse, sera ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanımı büyük önem taşımakta.

Akgün Yavuz  (Balıkesir Ticaret Odası Başkanı): "Teşvikler haksız rekabet yaratıyor"

Birinci sorunumuz, teşviklerde ikinci bölgedeyiz.  Balıkesir'e komşu iller üçüncü bölgede yer aldığı için haksız rekabet var. Bu haksızlığı giderecek bir değişiklik istiyoruz.

Altyapı, özelikle ulaşım altyapısındaki eksikliklerimizin giderilmesini istiyoruz. Ulaşımda  yatırım programında yer alan projeler gerçekleşmedi. Üniversite var ama daha fazla ödenek aktarılması; daha aktif hale gelmesi için daha fazla desteklenmesini gerekiyor.

Sadi Sürenkök (Adana Sanayi Odası  Başkanı): "Ceyhan endüstri bölgesi faaliyete geçmeli"

Birinci sorunumuz işsizliktir. İşsizliğin ülke ortalamasının neredeyse iki katına yakın bir oranda olması Adana'da sorunu net biçimde hissetmemizi sağlıyor. Bu konuda mutlaka çözüm bulunmalıdır.  Adana'da hem işsizlik var, hem de sigortalı çalışanla yeşil kart sahibi sayısı birbirine çok yakın. 356 bin sigortalı çalışana karşılık 352 bin yeşil kart sahibi var.

Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi'nin bir türlü faaliyete geçirilemiyor. Bölgede kamulaştırma çalışmalarında son aşamaya gelindi. İşletme Müdürlüğü'nü kurma yetkisi yasayla Odamıza verilmiştir, bu konuda girişim ve çalışmalarımız devam etmektedir. 

Ali Gizer (Adana Ticaret Odası Başkanı): "İşsizlik en önemli sorun"

Adana'nın en önemli sorunlarını sıralayacak olursak, birincisi yoğun vasıfsız göçle birlikte oluşan işsizliktir. İşsizliği, şu anda uygulanan teşvik sistemi izlemektedir. Yumurtalık çevresinde planlanan tersane, rafineri ve Petro- kimya tesislerinin henüz hayata geçmemiş olması hem kendi başına bir sorun, hem de işsizliğin önlenebilmesi noktasındaki en önemli engellerden biridir.

Mevcut milletvekillerimizin, ilimizin sorunlarının çözümü konusundaki çalışmaları yeterli bulmuyoruz. Sorunlarımız ne TBMM'ye gerektiği gibi yansıtılmış, ne de çözüm üretilebilmiştir.

Muammer Çalışkan (Adana Ticaret Borsası Başkanı): "Adana'ya daha fazla yatırım gelmeli"

Ekonomik olarak Türkiye'deki en büyük problemin döviz kuru ve değerli TL olduğunu düşünüyorum. Bu konuda belirli çalışmalar yapıldı ama çözülemedi. Genel anlamda en büyük sorunun ise terör olduğunu söyleyebilirim. Adana'nın sıkıntılarını sıralarken özeleştirimi yapabilirim. Adana olarak biz çok yatırımcı bir şehir değiliz. Daha fazla yatırım gerekiyor.

Yusuf İzzettin Yayla (Akşehir Ticaret Borsası Başkanı): "Tarımsal sulamada sorunlar var"

Bize göre, seçimden sonra ele alınması gereken ilk konuların işsizlik ve anayasa değişikliği olması gerekiyor. Akşehir'deki en büyük 3 problemin işsizlik, tarımda sulama ve teşvik kapsamına alınmak olduğunu söyleyebilirim. İlimizin sorunlarının çözümü konusunda geçtiğimiz dönemde milletvekillerimiz yeterince çalışmadılar, ilçeleri unuttular.

Mahmut Fırat (Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı): "Seçimden sonra önce Anayasa ele alınmalı"

Seçimden sonra ele alınması gereken olmazsa olmaz madde, yeni bir anayasadır. İlimizin sorunları işsizlik ki, bunun içine birçok konu giriyor. Yanı sıra ekonomik kalkınmaya dayalı sulama, Güneydoğu ile demokrasi sorunu önemli bir sorundur. Türkiye'nin sorunu bizim de esas sorunumuzdur.

Amil Acar (Ereğli Ticaret Borsası Başkanı): "Vekillerle halk arasında kopukluk var"

Türkiye'de olduğu gibi bizim bölgemizde de en önemli sorunların başında işsizlik geliyor. Bunun yanı sıra, terör tüm ülkenin sorunu. Siyasi partiler ve seçim yasalarının çıkmaması da önemli bir sorun yaratıyor. Vekillerle halk arasında büyük kopukluk var. Bu nedenle sorunlarımızı meclise çok fazla yansıtamıyorlar.

Selim Öğütür (Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı): "Eskişehir'e yatırım yapılmıyor"

En önemli sorunlarımızın başında Eskişehir'e gereği kadar yatırım yapılamaması; gerek özel sektör, gerekse kamu yatırımlarının Eskişehir'e kaydırılamaması geliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin de önemli bir problemi olan işsizlik ve çözülemeyen şehir içi trafik, Eskişehir'in en önemli sorunları arasında yer alıyor

Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli Sanayi Odası Başkanı): "Yeni sanayi alanları yetersiz"

İlimizin başlıca üç önemli sorununu çevre, ulaştırma ve yeni sanayi alanlarının yetersizliğidir. 

1965'ten beri bölgemizdeki sanayileşmenin sonucu olarak çevre sorunu da beraberinde yaşanmıştır. Maalesef sanayileşmeden algılama "kalkınma" olması gerekirken, o yıllarda çarpık kentleşme nedeniyle ilimizde bu süreç "çevre sorunları" olarak algılanmıştır. Oysa çevre kirliliği sadece sanayiden kaynaklanmamaktadır. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının çevre konusundaki bilinçleri giderek artmaktadır. Çevre yatırımları oldukça maliyetli yatırımlardır. Buna rağmen ilimizde, belediye ve sanayici işbirliği ile çevreye yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Necdet Özer (Denizli Ticaret Odası Başkanı): "Sivil havaalanı istiyoruz"

Geçmişten bugüne sanayi ve ticaretiyle Ülkemiz Sosyo-Ekonomik yapısı içinde öncü olma başarısını gösteren Denizli, son yıllarda yaşanan bazı olaylardan dolayı sanayi gelişim ivmesinde düşüş kaydetmiştir. Bunun yeniden hızla büyümeye geçmesi için Denizli'nin taşımacılığa ilişkin sorunları çözülmelidir. Çünkü, ürettiklerimizi taşımak ve turizm sektörü açısından nakliye ve ulaşım çok önemlidir.

Hava ulaşımımızda da sıkıntılar vardır. Mutlak suretle Denizli'ye sivil havalimanı yapılması gerekmektedir. Ayrıca havaalanı Denizli'ye 50 kilometre uzaklıkta. Bu çok büyük zaman kaybı. Mutlak suretle Pamukkale'ye yakın bir yerlere havaalanının yapılması gerekmektedir. 

Müjdat Keçeci (Denizli Sanayi Odası Başkanı): "Bazı iller için farklı teşvik sistemi uygulansın"

Yatırım teşviklerinde sıkıntımız devam ediyor. Denizli'ye yeni teşvik sistemi de, 5084 sayılı yasa da uymadı. Önerimiz sektörel ve bölgesel teşvik. Türkiye'de farklı olan ve farkı yakalayan insanlar olduğu gibi farklı coğrafyalar da var. Gaziantep, Konya, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş gibi iller  kendilerini yaratmış, müteşebbis iller. Üretim ve istihdamda çok güzel işler yapıyorlar. Bu nedenle şahsi kanaatim bu illerde farklı bir teşvik sistemi oluşturulabilir. 

Sefer Kaya Üzen (Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı): "Yabancıya satış yasağı kaldırılmalı"

İlimizin ulaşımla ilgili birçok problemi çözüldü. Şimdi bu yollarla ilgili çalışmalar devam ediyor; bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Bir başka sorunumuz şu: Çanakkale askeri alan olduğu için burada yabancıya işletme satışı yok. Bu nedenle yabancı yatırımcının getirilmesinde problemler yaşıyoruz. Bu sorunu hızla çözmemiz lazım. Yanı sıra, özellikle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi olsun, o bölge olsun buralarda yatırımlar Anıtlar Kurulu tarafından engelleniyor. Çanakkale ilinin büyümesiyle ilgili ciddi sıkıntılar var.

Abdurrahim Tarkan Denizer (Edremit Ticaret Borsası Başkanı): "Turizm konusundaki sorunlarımıza çözüm bulunmadı"

Bölgemizdeki en önemli sorunlar ulaşım, işsizlik ve turizm alt yapısının oluşmamasıdır. İşsizlik Türkiye'nin genel sorunu. Turizm bölgesi konusunda ise milletvekilleri ve muhalif partilerden olanlar bir soru önergesi verdiler; netice alınamadı. Önümüzdeki dönemde ele alınmasını beklediğimiz birçok konu var. Bunları milletvekillerimize ileteceğiz. Ancak ne kadar temsil edecekler bilemiyoruz..

M.Ali Dumandağ (Elazığ Ticaret Borsası Başkanı): "Besiciler zor durumda"

Burada çok sayıda besi çiftliği var. Şu an tüm besi çiftlikleri tam kapasite dolu. Et fiyatları 13 bin 500 lira. Bu beni düşündürüyor. İthal et de geldi. Bu sadece  bölgemizin değil, ülkemizin sorunu. Besicilerimiz aldıkları paralara karşılık evlerini, dükkânlarını ipotek ettirdiler. Bunun için hayvancılık, et ve yem üzerindeki yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e veya 2'ye çekilmesi gerekiyor. 

Nurettin Karslıoğlu ( Düzce Ticaret Borsası Başkanı):  "Küçük esnaf zor durumda"

Bölgemizde küçük esnaf zor durumda. Büyük yapıların gelmesi nedeniyle pazar ve satış sıkıntısı yaşıyorlar. Buna ek olarak, bölgemizdeki KOBİ'lerin ekonomik sıkıntıları, finans sorunlarıı var. Bölgemiz tarımsal ürün ağırlıklı, fındığa dayalı. Çeşitlilik az. Çeşitliliğin artırılmasına biraz ağırlık verilmesi gerekiyor. Öncelikle krizin yarattığı sorunların çözülmesini bekliyoruz.  Bizim için ekonomik program önemli. Anayasa değişikliği de gündemde; eğer gerekirse değişmeli.

Fahrettin Akyıl (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı): "İşsizler ordusu oluştu"

Yıllardır Türkiye'nin beklentisi yeni bir sivil anayasa yapılmasıdır.  Seçimden sonra  ilk gündem maddesi yeni bir sivil anayasa olmalıdır. Anayasa değişikliği Türkiye için adeta bir zorunluluktur.

 

Diyarbakır il merkezinde, özellikle kırsal kesimden gelen göçle bir işsizler ordusu oluştu. Sonuçta, işsizliğe bağlı ekonomik sorunlar daha da ağırlaşmış; illegal örgütler  bu durumdan yararlanarak işi-aşı olmayan halkı kolaylıkla kandırmak suretiyle maalesef kendi tarafına çekmekte. Bölge halkı illegal örgütlerin baskın ve tacizleri sonucu, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, küçük yerleşim birimlerinden daha büyük merkezlere göç etmek durumunda kalmıştır.

 

Abdullah Turan (Ilgın Ticaret Borsası Başkanı): "İstikrar ve huzur istiyoruz"

Bölgemizde önemli sorunların başında işsizlik geliyor. Tarım ve hayvancılık alanında et ve süt fiyatlarındaki istikrarsızlık da önemli birer sorun. Diğer önemli bir sorunumuz ise tüm Türkiye'nin sorunu olan terör eylemleri ile huzurun bozulması.

Ben geçtiğimiz dönemde milletvekillerinin sorunlarımızı meclise yansıtmalarını oldukça zayıf buluyorum. Konya'nın 16 milletvekilinden 11'i liste dışı kaldı, yenileri geldi. Bu da zaten pek başarılı olmadıklarını gösterir. İstikrar ve huzur istiyoruz; bu başarıldıktan sonra bütün sorunları aşarız.

Mehmet Mühsürler (Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı): "Siyasi istikrarın devamı tek beklentimiz"

Ülkelerin kazandığı ekonomik başarıların altındaki temel unsur, siyasi istikrar ve yatırımcıya sağlanan güven ortamıdır. Türkiye'de 2002 yılından bu yana bu ortamın sağlandığını söyleyebiliriz. Siyasi istikrar neticesinde ekonomi ile ilgili cesur adımlar atılabilmiş ve başarılar elde edilmiştir.

Haziran ayında yapılacak genel seçim neticesinde iş dünyasının tek beklentisi siyasi istikrarın devamı ve iktidarın güçlü bir şekilde oluşmasıdır.

M.Uğur Kaleli (Konya Ticaret Borsası Başkanı): "Mersin ve Samsun limanlarına bağlantı istiyoruz"

Dünyada yaşanan ekonomik kriz coğrafyamızı ekonomik olduğu kadar siyasal ve sosyal olarak da etkilemeye devam etmektedir. Türkiye, aynı coğrafyayı  paylaştığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ortak bir tarihe, köklü kültürel ve insani bağlara sahiptir. Güvenliğimiz, istikrarımız, refahımız, bir anlamda kaderlerimiz birbirine bağlıdır.

İç Anadolu'nun rekabet şansının artması için, Mersin ve Samsun limanlarına kara ve demiryolları ile bağlanması büyük önem taşımaktadır.

Süreyya Çiftçioğlu (Hayrabolu Ticaret Borsası Başkanı): "Tarım destekleri yeterli değil"

Biz tarım bölgesiyiz. Burası sanayileşmekte biraz geri kalmış bir yer. Yatırımcı yok denecek kadar az. Bu sebeple tarımda faaliyet göstermek istiyoruz. Ancak tarımda desteklerin azlığından şikayetçiyiz. Milletvekillerimiz sorunlarımızı meclise taşıma konusunda çalışmalar yapıyorlar, ancak yeterli olmuyor.

Ekrem Baştuğ (Karaman Ticaret Borsası Başkanı): "Hayvancılık OSB hayata geçmeli"

Bölgemizdeki en önemli sorunların başında işsizlik ve bölgesel primin ayrı uygulanması geliyor.Yanı sıra, hayvancılığa destek istiyoruz. Milletvekilleri sorunları meclise götürme konusunda yeterince çalışıyor. Ama biliyorsunuz artık bakanların da sözü geçmiyor, başbakan ne derse o oluyor.

Milletvekillerimizden beklentilerimiz çok. İlimizin sorunlarına çare bulmalarını; Hayvancılık OSB'nin hızla gerçekleşmesini istiyoruz. Seçimden sonra Türkiye'de atılması gereken ilk adım anayasanın değiştirilip partiler yasası ile barajın kaldırılmasıdır.

Mehmet Balcılar (Kadirli Ticaret Borsası Başkanı): "İşsizliğe ve teröre çare bulunsun"

En önemli sorun işsizlik.İşsizliğe ve teröre çare bulmak gerekiyor. Milletvekilleri bölgemize gelince onlara da bu konuları ileteceğiz.  Ülkede huzur yok. Milletvekillerimizden beklentilerimiz bu yönde. Huzur ve güven olmalı. Yakıyorlar, yıkıyorlar. Başbakanın konvoyunun yolunu kesiyorlar, aracı kundaklıyorlar.

Memlekette alnı açık bir şekilde bir yerden bir yere gidemiyorsanız; ben güneydoğuda, doğuda istediğim bir şehre gidemiyorsam asıl sorun budur.  Yoksa ekonomi, ticaret, enflasyon,  ihracat, ithalat, bütçe açığı, bunların hepsi olur.

Adnan Bosnalı (Aydın Ticaret Borsası Başkanı): "Çıldır havaalanı kargo taşımacılığına açılsın"

Öncelikle havaalanımız yolcu taşımacılığına, daha sonra kargo taşımacılığına açılmalıdır. Altyapısı hazır ancak yıllardır amacına uygun hizmeti gerçekleştiremeyen Çıldır Havaalanı kargo taşımacılığına açılırsa Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi birçok ülkeye günlük taze meyve ve kesme çiçek ihraç edebiliriz.

Mustafa Uslu (Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Adıyaman'a yeterli destek ve teşvik gelmedi"

Seçimden sonra ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Şu anda sanayi sektörü zor koşullarda. Sıkıntılar küresel kriz nedeniyle derinleşti. Bu kapsamda bölgemizde sıralanacak üç sorun işsizlik, Kürt sorunu ve arazilerin sulamaya kavuşturulması. Bu sorunlar konusunda ilimiz milletvekillerinin çabaları yeterli olmadı. Adıyaman'a yeterli destek ve teşvik gelmedi.

Mehmet Erat (Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Yeni projeler bekliyoruz"

12 Haziran'dan sonra ilk gündem maddesi anayasa değişikliği olmalı. Anayasa değişikliği ile ekonominin de düzeleceğini düşünüyorum. Bölgemizin en önemli sorunları işsizlik ve yatırım eksikliği. Bu sorunların çözümünde milletvekillerinin değil, hükümetin çalışmaları önemli. Milletvekilleri 2023 programında yeni projeleri anlatmalılar. Ağrı'nın kalkınması için neler yapılacağını anlatmaları gerek.

Mahmut Kösemusul (Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Belediyelerle sinerji önemli"

Bölgemizde bir kalkınma ajansı var. Sanayi Bakanı Nihat Ergün'ün bölgemizde otomotiv ile ilgili projeleri var. İlk otomobil fabrikasını Sakarya'da istiyoruz ve bunu destekliyoruz.  Aynı zamanda turizme önem veriyoruz. Bölgemizin en önemli sorunu işsizlik. Yeni sanayi bölgelerine destek ve doğayı korumak için belediyelerle sinerji yakalamak gerekiyor.

Mustafa Vural (Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Türkiye'nin birinci sorunu anayasa"

Türkiye'nin birinci sorunu anayasa. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde, bu ülkede hiçbir şey olmaz. İlimizin en büyük sorunu işsizlik, işsizlik, işsizlik! Milletvekilleri bu konuda çok çalıştı ama yeterince etkili olmadı. Bundan sonraki süreçte daha etkin rol oynamaları gerekiyor.

Ali Öztürk (Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "İhracat konusundaki çalışmalara ağırlık verilmeli"

12 Haziran'dan sonra tüm Türkiye'de istihdamın nasıl geliştirileceğine bakmamız gerekiyor. İhracat konusunda çalışmalara ağırlık verilmeli. Aksaray, coğrafi bakımdan 4 anayolun ortasında kalan bir şehir. Bu nedenle 7, 8 yılda iyi bir büyüme yakaladı. Teşvik yasası nedeniyle iyi yatırımlar yapıldı. Şu anda OSB kurma aşamasındayız

Muammer Gedik (Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "OSB'de çalışan sayısı 187!"

Seçimden sonra ilk gündem maddesi işsizlik ve ekonomi olmalı. Amasya'da sanayi yok. OSB var ama çalışan  sayısı 187. Tarımla ilgili büyük sıkıntılar var. Alternatif ürünler sunmak gerekiyor. Turizmle ilgili tanıtım yetersizliği mevcut. Turistleri ağırlayamıyoruz. Bunların çözümünde destek bekliyoruz.

Latif Tosunoğlu (Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Kahvehaneler işsiz adamlarla dolu"

Bölgemizin kalkınması ve istihdamın geliştirilmesi için teşviklerin artırılması gerekiyor. Hayvancılık ve kış turizminin desteklenmesini diliyoruz. Şehrimizde işsizlik had safhada. Kahvehaneler işsiz adamlarla dolu. Milletvekilleri bu sorunları çözemez, sistem çözebilir! Bu ülkeyi devletin politikalarıı kalkındırmalı. Milletvekilleri iyi işler yapmak isterler ama hükümetin politikası yoksa gelişme kaydedilemez.

Kurtul Özel (Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı):"Perakendeye yeni düzenleme"

Seçimden sonra perakendecilik sektörü ele alınmalı. Bu konuda yeni düzenlemeler yapılmalı. Şehrimizden en önemli sorun göç. Milletvekillerimiz sorunlarımızı meclise taşıdı, Artvin'e birçok teşvik verildi ancak sonuç alamadık. Artvin için bir araya gelip hep birlikte şehrin dinamiklerini ortaya çıkarmamız gerekiyor.

İsmail Toksöz (Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "OSB için arsa sorunu yaşıyoruz"

Bartın, OSB için arsa sorunu yaşıyor. Arsa keşfini yaptık. tahsis bekliyoruz. İlk olarak bunun gündeme gelmesini istiyoruz. Başlıca sorunlarımız arsa tahsisi, OSB köprüsü ve sanayi üretiminde yeterince teşvik alamamak. Bu teşviklerin artmasını bekliyoruz.

Milletvekillerimiz Bartın için çok çalıştılar, sorunlarımızı meclise taşıdılar; böylece  bazı sorunlar giderildi. Milletvekillerinden seçimden sonra arsa tahsisinde bize destek olmalarını bekliyoruz. Bu bizim için çok önemli

Mehmet Teymur (Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Başbakan bizi gözden çıakrdı"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerini gözden çıkardı. Bizlerin insan olduğunu unuttu. Şehrimizin en önemli sorunu ekonomi ve işsizlik. 300 bin nüfuslu Batman'ın 200 bini genç nesil ve işsiz. Milletvekilleri, bizim sorunlarımızı TBMM'ye yansıtmadılar. Zaten milletvekilleri halkın iradesiyle gelmiyor. Bu sadece bir atamadır.

İbrahim Yumak (Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "KOBİ destekleri artırılsın"

Bayburt'ta ekonomik gelişmişliğin sağlanmasını diliyoruz. OSB'lerin statüsü ve kapsamının farklılaştırılması gerekiyor. İlimizin en önemli üç sorunu üniversite altyapısının geliştirilmesi ve barınma ihtiyacının giderilmesi;  tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerin il bazında geliştirilmesi ve KOBİ desteklerinin artırılması.

Ahmet Özünlü (Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Öncelikli gündem anayasa"

İlk gündem maddesi anayasa değişikliği olmalı. Bu artık bir zorunluluk haline geldi. Herkesin istediği ve yüzde 100 kabul gören bir anayasa yapılmalı. Şehrimizde en önemli sıkıntılarının başında teşviklerdeki adaletsizlik geliyor. Tarımda beklediğimiz destekler ve altyapı eksikliği gibi sorunlar da bunun arkasında.

Osman Çetin  Budak (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Büyük mağazalar yasası çıkartılmalı"

Uzun zamandır ısrarla talep ettiğimiz düzenleme büyük mağazalara ilişkin yasanın çıkmasıydı. Bunun seçim sonrasına kaldığını görüyoruz.  Perakende Ticaret ve Büyük Mağazalar Yasasının bir an önce KOBİ'ler lehine çıkarılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Ulaşım, kongre merkezi, stadyum gibi yatırım ihtiyaçlarının karşılanamaması, yerel yönetim bütçelerinde yerleşik nüfusun önemli bir katsayı olarak bütçe dağıtımına dahil edilmesi sorunu var. Bu durum Antalya gibi turizm kentlerinde adaletsizliğe neden oluyor.

Kemal Bozan (Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Yıllardır aynı sorunlarla boğuşuyoruz"

Seçimden sonra gündem ekonomi olmalı. Özellikle işsizlik konusunda hemen çözüm bulunmalı. Aynı zamanda bölgemizde terör sorunu yaşıyoruz. Bu konulara çare bulmaları gerek. Biz bu sorunları şehrimizin vekillerine ilettik; ancak, hiçbir zaman meclise taşınmadı ve sonuç alamadık. Yıllardır aynı sorunlarla boğuşuyoruz.

Diğer şehirlere yatırım yapan iş adamlarını bizim şehrimize getiremiyoruz.

Davut Tezcan (Bitlis Ticaret v e Sanayi Odası Başkanı): "Silah seslerinden kurtulmalıyız"

Bölgem adına seçimden sonra anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini diliyorum. Bizim en önemli sorunumuz huzur, istikrar ve işsizlik sorunu. Bunun yanında sürekli göç veriyoruz. Türkiye'nin en eski ve en geri kalmış illerinden biriyiz.

Ama geçen dönemde seçilen milletvekili, Türkiye'nin en zengin adamlarından biri. Yalnızca kendi işleriyle uğraşıyorlar. Mücadele etmiyorlar. Şiddet olayları da mecliste çözülmeli. Silah seslerinden kurtulmalıyız.

Emrah Çalapoğlu (Bor Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Bürokrasinin az olduğu bir ülke diliyorum"

İlk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bürokratik engellerin aşılması ve kolaylaştırılması gerek. Formalitelerin daha az olduğu bir ülke diliyorum. İşsizlik konusunda da mutlaka çözüm aranması gerekiyor.

Hüseyin Arifağaoğlu (Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "İktidar değil muhalefet partisi milletvekillerinden destek gördük"

İşsizlik Türkiye'nin bir gerçeği. TSO Başkanı olarak bunun giderilmesini talep ediyorum. İlimizin üniversite konusunda da sıkıntıları var. Bu konuda bir attık, tamamlanması bekleniyor.

Sorunlarımız meclise yansıtıldı ancak biz iktidar partisinden değil muhalefet partisi milletvekilinden destek gördük.

Cemil Güler (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "İlimize çivi çakılmadı"

Edirne için seçimden sonra ilk gündem maddesi işsizliğin çözülmesi, sanayinin gelişmesi olmalı. Her ilin kendisine göre derdi var. Ancak bugüne kadar hiçbir milletvekili şehrimize bir çivi çakmadı. İşsizlik nedeniyle göç veriyoruz.

Biz OSB'lerin dolmasını istiyoruz. Bunun yanında 2'inci OSB'nin  kurulmasını bekliyoruz.

Aydın Yalvaç (Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "En büyük sorunumuz göç"

Seçimlerden sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi ve işsizlik olmalıdır. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri göç. Nüfusumuz gittikçe azaldı, 215 bine düştü.

Ekonomiye ağırlık verilmesini istiyoruz. Şehrimizin göç vermemesi için ellerinden gelen desteği esirgememeliler. Anayasa konusunda ise önce en üst düzeyde refah sağlanmalı, sonra anayasa değişikliğine gidilmeli.

İsmail Akçay (Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Anayasa değişikliği hemen yapılmalı"

Seçimin ardından hemen anayasa değişikliği yapılmalıdır. Bu artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Geri kalmış yörelerde teşvik mevzuatının ele alınması, hukuk reformunun yapılması, yapısal reformların önceliklendirilmesi gerekiyor. Şehrimizin en önemli sorunlarından biri duble yolların yapılmaması.

 

Hasan Çakırmelikoğlu (Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "İşsizlik acil gündem maddesi olmalı"

Seçimden sonra işsizlik konusunun acilen gündeme gelmesi gerekiyor. Turizm sektörü öne çıkarılmalı, özellikle havalimanının temeli atılmalı ve bir an önce tamamlanmalı. Turizm ve ticaret bağlantılı olarak demiryolunun şehrimize kazandırılması gerekiyor. Öncelikle tarıma dayalı, ekonomide kalıcı bir politika oluşturulmalı.

Bu yıl şehrimize fındık için verilen teşvik bitiyor. Bu konuda herkes elinden geldiğince gayret göstermeli.

Ahmet Şen (Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Barış bir an önce sağlanmalı"

Türkiye'de öncelikle yeni ve kapsamlı anayasanın gündeme gelmesi gerekiyor. Hükümet  zaten bunun üzerine odaklandı. Bölgemizin beklentisi de bunun bir zorunluluk olduğudur. Sorunlarımızın başında bölgemiz için basında çıkan olumsuz haberler geliyor. Terör olaylarından dolayı yapılan haberlerden kurtulmak istiyoruz.

Şehrimizde aşa, ekmeğe ihtiyaçı var. 38 gündür dükkânlarımız kapalı. Barışın bir an önce sağlanmasını diliyoruz. Vekillerimiz bugüne kadar bu sorunlarda bize destek olsalardı, bugün yeniden milletvekili adayı seçilmiş olurlardı.

Kâmil Arslan (Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Teşvik düzenlemesi beklentilerimizi karşılamadı"

Seçimden sonra gündem ekonomi olmalı. Öncelikle ilimizin kalkınması için teşvik yasası kapsamında imtiyaz istemiştik. Teşvik yasası çıktı ama beklentimizi karşılamadı. Bu yasa Türkiye genelinde uygulandı. Bu yüzden yatırımcı tarafında etkili olmadı. Şehrimizde istihdam açığı var. İlk olarak atılması gereken adım işsizlik sorunudur. Bunun yanında İran sınırında bir OSB kurulmasını istiyoruz.

Mehmet Şevki Uzun (İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "İnebolu sürekli darbe yiyor"

İşsizlik, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Bu nedenle ilk olarak bu konuda adım atılması gerekiyor. İnebolu küçük bir yer. Sürekli darbe yiyoruz. Özellikle küçük marketler bitti, büyük marketlerin gelmesini engelleyemiyoruz. Yatırım da yapılmıyor. Vekiller bu konuda çok fazla devreye girdi ama başarılı olunmadı. Bizim gümrüğümüz en eski gümrüklerden biriydi; şu anda onu açtıramıyoruz

Hüseyin Kaçıkoç (Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "İşkur gibi olduk iş isteyenler kuyruk oluşturuyor"

12 Haziran'dan sonra işsizlik mutlaka ele alınmalı. Buna bir türlü çözüm bulamadılar. İşkur gibi olduk; iş isteyenler kuyruk oluşturuyor. Cari açık sorunu da ülkeyi sıkıntıya sokuyor. Milletvekilleriyle bu sorunları konuştuk. Ülkenin daha ileriye gitmesi için bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bizler de üzerimize düşün görevi yerine getirmeliyiz. İş arayanlara yardımcı olmalıyız. Bizim işimiz vatandaşa aş, iş ve ekmek vermek. Anayasa değişikliğinin milli mutabakat sağlanarak yapılmasını istiyoruz.

Halil Şahin (İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Sanayi ve turizmde ciddi sıkıntılarımız var"

Seçimden sonra ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Cari açık ciddi oranda; bu konuda özel reformlar hayata geçirilmeli. İlimizde sanayi ve turizmde ciddi sıkıntılar var. Hükümetten bu konuda teşvik bekliyoruz. Gerekli altyapıları hazırlayıp, dünyayla rekabet edebileceğimiz şartların hazırlanması talep ediyoruz. Özellikle tarım sektörüne gerekli desteğin verilmesi ve başlanan yatırımların tamamlanması gerekiyor.

Kemal Karaküçük (Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Yeni bir OSB'ye ihtiyacımız var"

Seçimden sonra Türkiye'nin ilk gündemi anayasa değişikliği olmalıdır. Ortadoğu'daki gelişmeler, dış politika, yeni ekonomik gelişmeler, ihracat, istihdam konularına odaklanıp, 2023 hedeflerine kilitlenmeli. Şehrimizde yeni bir OSB'ye ihtiyacımız var. Kalkınmada öncelikli bölgelerde üretici desteklenmeli, gerekli istihdamın oluşturulması için mevzuat kolaylaştırılmalıdır.

Mahmut Dede (İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "İznik turizm bölgesi ilan edilmeli"

Türkiye'nin ilk gündem maddesi işsizlik olmalı. İznik'in turizm bölgesi ilan edilmesini talep ediyoruz. İşsizlik konusunda çözüm bulunup, buna yatırım yapılmasını istiyoruz. Sorunlarımızın çözümü konusunda siyasilerden destek görmedik. 20 yıllık sorunlar hâlâ bekliyor.

İsmet Çelik (Kars Ticaret Borsası Başkanı): "Serbest bölge istiyoruz"

Biz sınır iliyiz. Başbakanımız da lojistik üssün Kars'ta olduğunu söyledi. Lojistik üssün yanında serbest bölge istiyoruz. İpekyolu Kars'a geliyor. Çin'den, Azerbaycan'dan Gürcistan'dan Kars'a demiryolu, karayolu geliyor. Serbest bölge kurulursa Türkiye'yi Asya'ya,  Kafkaslara bağlar. Kars'tan da Edirne'ye kadar karayolu,  demiryolu var. İşsizlik çok. Serbest bölge ve lojistik üs gerçekleşirse Kars  Kafkaslar, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olur. İşsizlik azalır. Türkiye'nin temeli Kars'ta atılmış olur.

Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı): "Ulaştırma sorunu çözüm bekliyor "

Seçimden sonra ele alınması gereken ilk konu için şunu söyleyebilirim: Reel ekonomi odaklı yeni bir politika belirleme ve uygulamaya koyma aciliyeti vardır. Tarımsal alanların daraltılması ve imar sorunu, tarımdaki istihdam ve sosyal güvenlik sorunu, lojistik ve ulaştırma sorunu ilimizin çözüm bekleyen en önemli 3 sorunudur.

Ancak, maalesef milletvekilleri sorunlarımızın çözümü konusunda yeterli düzeyde çalışmadılar; sorunlarımız meclise yeterli ölçüde yansıtılamadı.

Mehmet Şahin (Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı): "Su deposu projesi tamamlanmalı"

Bölgemizin en büyük sorunu şudur: Mardin su deposunun fizibilitesi yapıldı, gerçekleşti. Ama her nedense inşaat safhasına geçememesi sıkıntı yaratacak. DSİ bu deponun yapımından 'yük getireceği' gerekçesiyle vazgeçiyor. Bunun gerçekleşmemesi halinde, ovanın sağlıklı şekilde su alması mümkün değildir. Eğer bugüne kadar yapılması gerektiğine inanılmışsa niye vazgeçiliyor?

Hüseyin Çetin (Kozan Ticaret Borsası Başkanı): "Narenciye teşvik edilmeli"

Biz narenciyeye teşvik verilmesini istiyoruz. Bunun yanında ithal pamuk çok geliyor. Eskiden bir pamuk ülkesiydik,  şu an çok zayıfladık. Bir de, Yedigöze Barajının geçenlerde açılışını yaptık. Bu çok önemli; 50 milyon dekara hizmet verecek; bir an önce ihaleye verilmesi ve faaliyete geçirilmesini istiyoruz. 

Ersin Kaçar (Malkara Ticaret Borsası Başkanı): "Tarımsal yatırımlar yetersiz"

Bölgemizdeki en önemli sorunlarımız işsizlik ve sulama gibi tarımsal yatırımların eksikliğidir. İşsizlik, sanayi yatırımlarının gerekliliğini gösteriyor. Milletvekillerimiz ne yazık ki bir ikisi dışında yeterli düzeyde çalışmadılar; sadece tayin yaptılar.

Seçimden sonra ele alınacak ilk konu, bölgemiz bazında tarımsal sulama yatırımlarının gerçekleştirilmesidir.  Yanı sıra, mevcut bir OSB'miz var; buraya yatırımın gelebilmesi için  teşvik belirlenmesi lâzım ki istihdam sahası sağlanabilsin. Türkiye geneline bakıldığında ise, işsizlik, terör ve kaynakların etkin kullanımı ele alınması gereken ilk maddelerdir.

Neşet Yavuz (Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı): "Termal yatırımlara teşvik istiyoruz"

Bölgemizdeki temel sorunların başında işsizlik geliyor. Bir başka önemli konu ise, termal turizmdir. Termal turizme destek verilmeli ve termal yatırımlara özel teşvik getirilmelidir. Termal sular açısından bölgemizde oldukça ciddi bir potansiyelin olması, termal turizmin ve yatırımların gelişmesinin önünü açacaktır.

Ömer Abdullah Özdemir (Mersin Ticaret Borsası Başkanı): "Turizm altyapısı güçlendirilmeli"

İlimizin en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Bunun yanında, yatırım eksikliği de önemli bir sorun. Mersin'in hak ettiği yatırımı alması için, özellikle turizm ağırlıklı yatırımlarda,  devletin alt yapı oluşturması gerekli. Bunun yanı sıra, Mersin'de ulaşım problemi çözülmeli. Bu konuda çok  problem var. Mersin büyük bir il ama otobanlara bağlanmada ve şehir içi ulaşımda sıkıntı var.

Mustafa Toktay (Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "OSB'lerde arsa tahsisinde sorun var"

Seçimden sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalıdır. Bölgemizde Suriye ihracatı çok fazla; ancak gümrük vergisinin yüksekliğinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi sorunu var. Bu sorunlara acilen çözüm bulunmasını istiyoruz. Yeşil kart uygulamasının yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sorunlarımız milletvekilleri tarafından meclise yansıtıldı. Bundan sonraki olacak mecliste bu anlattığım konulara odaklanmalarını diliyoruz. Anayasa değişikliğinin üniter devletin yapısını bozmayacak şekilde ele alınması gerekiyor.

Ali Güvensoy (Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "Tarım ve hayvancılık teşvikleri artırıldı"

Seçimden sonra hükümetin ilk işi işsizliği önlemek olmalıdır. Bunun için ek önlemler alınmalıdır. Doğu illerinde özellikle tarım ve hayvancılıkta teşviklerin artırılması gerekiyor. İthal et olayı bizleri zor durumda bıraktı. İhmal edilmiş bir il olmaktan çıkmalıyız. Hangi partiden kim seçilirse seçilsin ilimize önem vermeliler.

Halil Öztosun (Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): "En büyük sorunumuz ulaşım"

Seçimden sonra ilk olarak, daha önce söz verilenlerin yerine getirilmesi olmalıdır. Ilgaz geçidini ve havaalanı sorununu yetkililere ilettik ama uygulamaya geçmedi. Özetle bizim en önemli sorunumuz ulaşım.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.