6 °C

Annelere 300 euro bakıcı desteği

"Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu" projesinin detayları belli oldu.

Annelere 300 euro bakıcı desteği

Süleyman DEMİR - SGK Başkan Danışmanı

Ülkemizde kadın çalışanlara verilen ücretlerin düşüklüğü ve çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği, anne olan kadının ve anne adaylarının iş hayatından uzak kalmasına neden oluyor. TÜİK verilerine göre, ev hizmetleri sektöründe kayıt dışı istihdam oranı yüzde 96… 

Hükümetin açıkladığı 2023 vizyonuna göre; “Kayıt dışılığın yüzde 15'e gerilediği, işsizliğin yüzde 5 seviyesine indiği, kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 38'e çıktığı, sosyal güvenlik açığının gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 1 seviyesine çekildiği bir çalışma ve sosyal güvenlik dünyası”nın gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Yine “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programına” göre, bir yandan toplam doğurganlık hızını nüfusun yenilenme oranının üzerine çıkartarak dinamik nüfus yapısını korurken bir yandan da iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması dolayısıyla kadınların istihdam piyasasına katılımının artırılması hedefleniyor.  

Bu noktada, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve SGK Başkanı Yadigâr Gökalp İlhan tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

AB destekli proje ile küçük çocuk sahibi olan ve bu yüzden işgücü piyasasından dışlanma ya da belirli bir süre uzak kalma riski taşıyan kadınların ev eksenli çocuk bakım hizmeti yoluyla işgücü piyasasına katılımını veya geri dönüşünü kolaylaştırması bekleniyor.

Proje uygulama alanı ve süresi 

Proje, İzmir, Bursa ve Antalya illerinde gerçekleştirilecek. 2015 yılının ilk çeyreğinde başlayarak 2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak. Toplam uygulama süresi 30 ay, hibe destek süresi 24 ay olacak. 

Başvurular www.sgk.gov.tr adresinden takip edilecek.

Haziran ayında web adresinden açılacak linkten online başvuru yapılacak. Alınacak randevu ile kesin kayıt için ikamet yeri Sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat edilecek. Anneler Türkiye Halk Bankası nezdinde biri TL ve diğeri avro olmak üzere 2 hesap açtıracak. Çocuk bakıcısı da aynı banka nezdinde bir TL hesabı açtıracak. 

Aylık yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi, başvuru kriterlerinin devamı ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde her bakıcı çalıştırılan ayı takip eden ikinci ayın 15’inde (45 gün gecikmeli ödeme) Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankası tarafından ödeme yapılacak.

Proje bütçesi ve dağıtılacak hibe miktarı 

Projenin toplam bütçesi 39,6 milyon avro. Bu miktarın % 85’i Avrupa Birliği tarafından, geriye kalan  yüzde 15’lik tutarı ise ulusal katkı payı olarak karşılanacak. Proje çerçevesinde faydalanıcı annelere toplamda 38.160.000 avroya kadar destek sağlanacak. 

Kişi başı destek miktarı ne kadar? 

Toplam 5.000 anne doğrudan ve 5.000 çocuk bakıcısı dolaylı olarak bu projeden faydalanacak. Ayrıca;

- Gerekli şartları yerine getiren her bir anne için 300 euro

- Anne tek ebeveyn ise, sağlık raporuyla tespit edilmiş en az yüzde 40 engelli bir çocuğu varsa ya da yetkili mercilerce onaylanmış sertifikası olan çocuk bakıcısı istihdam ediyorsa, ödeme tutarı 300 euro yerine 390 euro.

- Bu şartların çakışması halinde, 390 euro ücret ödenecek. 

Annelerin başvuru şartları 

- T.C. vatandaşı olmak

- İlgili illerin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmek

- Analık izin süresini geçirmiş olmak

- Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak

- Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak 

- Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak 

- Sigortalı olarak çocuk bakıcısı istihdam etmek 

- Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak

Çocuk bakıcılarının başvuru şartları 

- T.C. vatandaşı ve kadın olmak

- İlgili illerin birinde ikamet ediyor olmak

- Anne veya baba ile birinci derece akrabalık ilişkisi bulunmamak (Aynı evde oturuyorsa 3. derece dâhil)

- En az ilkokul mezunu ve 18 yaşında olmak

- Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak

Ayrıca emekli kadınlar yani çocuk bakım hizmetlerinde çalışıp ta adlarına Sosyal Güvenlik Destek Primi yatırılanlar bu haktan yararlanamayacak.

Kayıtlı kadın istihdamı teşvik ediliyor…

Proje ile Kadınların işgücüne katılım oranının artırılması, Doğum yapan çalışan kadınların iş yaşamına geri dönüşünün ya da ilk kez girişinin kolaylaştırılması, Ev hizmetlerinde çalışan kadınların kayıtlı istihdamının artırılması, Çocuk bakım hizmetlerinin kurumsallaşma düzeyinin artırılması ve Çocukların kaliteli bakım hizmeti almasının sağlanması amaçlanıyor…

Twitter: sdemir0606

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.