15 °C

Askerliğini er ve erbaş olarak yapan çalışanlar sağlık yardımından yararlanmaya devam eder mi?

Ahmet Metin Aysoy / SGK eski Başmüfettişi

Askerliğini er ve erbaş olarak yapan çalışanlar sağlık yardımından yararlanmaya devam eder mi?

Sigortalı işçi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, işçinin vatani görevi olan askerlik dolayısıyla işinden ayrılması halinde sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edip etmeyeceği, Genel Sağlık Sigortalılığı Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinde açıklanmıştır.

Buna göre:

- Askerliğini er ve erbaş olarak yapanların genel sağlık sigortalılığı sona erer.

- Sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar.

Bu kişilerin genel sağlık sigortalılığının sona erdiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde doksan günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, on güne ilaveten doksan gün süreyle daha genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

Aynı yönetmeliğinin 6. maddesinde "Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, talep etmeleri ve gelir testine başvurmaları halinde bu şartların birlikte gerçekleştiği tarih itibarıyla kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar."

Hükmü yer almaktadır.

Örneğin askere giden sigortalının eşi, kaymakamlık binası içinde yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptırır ve test sonucunda ailede fert başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden aşağı çıkarsa sağlık primlerini devlet karşılar. Sağlık yardımından ücretsiz yararlanır.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.