17 °C

Atalay'dan içme suyu genelgesi

İçişleri Bakanı, valiliklerden biyolojik ve kimyasal tahlillerin sürekli yaptırılarak sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasını istedi

Atalay'dan içme suyu genelgesi

ANKARA - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, valiliklere bir genelge göndererek, özellikle yaz aylarında içme suyunun klorlanmasına özen gösterilmesini, biyolojik ve kimyasal tahlillerin sürekli yaptırılarak sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasını istedi. 

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atalay, genelgesinde, şehir ve köy içme sularının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen temel standartlara uygunluğunun sağlanması ve şebekeden akan içme suyunun hiç endişe duyulmadan kullanılmasının temininin, kamu yönetiminin asli görevleri arasında bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin su tüketim eğilimindeki artış ve potansiyel su ihtiyacı dikkate alınarak, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve en ekonomik şekilde kullanımının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Atalay, valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları başta olmak üzere her kademedeki yöneticiler ile ilgili bütün kurumların, içme suyu hizmetlerinin sunumu, su kaynaklarının korunması ve suyun tasarruflu kullanımı konusunda azami dikkati göstermelerini istedi. Atalay'ın, valilik, belediyeler ve il özel idarelerinden, içme suyu konusunda alınmasını istediği tedbirler şöyle: 

"Belediye ve il özel idareleri, görev ve yetki alanlarındaki içme suyu alt yapı yatırımları, arıtma tesislerinin yapılması ve işletilmesi ile yıpranmış ve eskimiş su şebekelerinin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan ödenekleri öncelikle tahsis edecek. 

Su depoları, kaptaj ve isale hatlarının düzenli olarak kontrol edilmesini, temizlik ve bakımının yapılmasını, arıza ihtimalleri dikkate alınarak, yedek klorlama makinelerinin temin edilmesi sağlanacak. Kaptajlar, etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak dış etkenlere karşı korunacak. Özellikle yaz aylarında içme suyunun klorlanmasına özen gösterilecek, biyolojik ve kimyasal tahliller sürekli yaptırılarak, sonuçları kamuoyuna duyurulacak. 

İçme suyunun kuyulardan temin edildiği yerlerde, klorlama işlemi yapılmadan şebekeye su verilmeyecek. Şebekenin yenilenmesi veya tamirinden sonra şebekeye su verilmeden önce süper klorlama yapılacak ve belirli aralıklarla şebekeler, tahliye vanaları vasıtasıyla temizlenecek. Arıtma tesisleri sürekli çalıştırılacak ve arıza ihtimaline karşı her türlü tedbir alınacak. 

İçme suyunun temizliği ve standartlara uygunluğunu takip ve denetim amacıyla ihtiyaç duyulan teknik personel kadroları takviye edilecektir. İçme suyu tesislerinde görevli personelin mesleki eğitimlerine önem verilecek ve bunların eğitimleri il düzeyinde valiliklerce yaptırılacak. 

Suyun tasarruflu kullanımı ve su kaynaklarının korunması konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim programları düzenlenecek. 

Şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerde otomatik klorlama makineleri takılacak ve sürekli çalıştırılması sağlanacak. Şebekeli tesis bulunmayan köy veya bağlılarında ise klorlama için gerekli tedbirler alınacak. 

Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları içme suyunun kalitesi ve standartlara uygunluğu ile tesislerin temizliğini düzenli olarak kontrol ettirecek ve denetim sonuçlarını ilgili birimlere göndererek, gerekli koordinasyonu sağlayacak. 

Mülkiye müfettişleri ve Mahalli idareler kontrolörleri tarafından yapılacak teftiş ve denetimlerde, bu tedbirlerin ilgililer tarafından titizlikle yerine getirilip getirilmediği hususu incelenecek ve sonuçlar teftiş raporlarında değerlendirilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap