Av sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye'de 2014-2015 av sezonu 16 Ağustos'ta yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye'de 2014-2015 av sezonu 16 Ağustos'ta yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak, 22 Şubat 2015'te sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın ve suçulluğu avı ile sona erecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Lütfi Akca'nın başkanlığında geçtiğimiz günlerde Ankara'da toplanan Merkez Av Komisyonu (MAK) 2014-2015 av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esaslarını belirleyen kararlar aldı.

Üniversite temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, avcılar ve kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan komisyonda, avlanma süreleri ve günleri, il genelinde avlanması yasaklanacak av hayvanları, günlük avcı başına avlanma limitleri, koruma altına alınacak av hayvanları, avlanmasına izin verilecek av hayvanları, avlanmanın yasaklandığı sahalar, avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçler ile bunların özellikleri, yasaklanacak avlanma şekil ve usulleri karara bağlandı.

MAK kararları kapsamında, ülke genelinde av sezonu 16 Ağustos 2014'te yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak, 22 Şubat 2015'te sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın ve suçulluğu avı ile sona erecek.

Avına izin verilen av hayvanları çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde avlanabilecek. Bu avlanma günlerine ek olarak yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı salı günü de yapılabilecek.

MAK kararları doğrultusunda avcı başına bir av günü için ve türlere göre avlanma limitleri de belirlendi. Buna göre örneğin, bıldırcın 10, üveyik 8, kaya güvercini 6, saksağan 15, sakarmeke 4, tilki 2, yaban domuzu bek ve yürüyüş avında 2, sürek avında 3 ve çakal ise 1 tane avlanabilecek.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilecek.

Bu av döneminde av turizmi kapsamında avına izin verilenler hariç Bakanlık tarafından koruma altına alınan yaban hayvanları ile Bakanlık tarafından av hayvanı olarak belirlenen yaban hayvanlarından MAK'ca koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması yasak olacak.

Avlanmanın yasaklandığı sahalar

Orman Genel Müdürlüğü veya diğer kurumlarca ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda, tabii gençleştirme çalışması yapılan sahalar ile toprak koruma alanlarında, arboretumlarda, orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında, etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan avlanmak yasak kapsamında yer aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, avlanmanın yasak olduğu karara bağlandı. İl, ilçe, belde, köy ve benzeri meskun yerlerde ve özel avlak sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak da yasaklar arasında bulunuyor.

Ayrıca, 2014-2015 dönemine ait MAK kararları kitabı, ava açık ve kapalı alanları gösterir harita ile av hayvanları kitabı avlanma izin ücretini ödeyen avcılara ücretsiz verilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Müsteşar Akca, Kara Avcılığı Kanunu'nun katılımcı bir anlayışla gerçekleştirildiğini ve avcılığın düzenlenmesinin esas alındığını ifade etti.

"Bu çerçevede öncelikli olarak ilçe ve illerde alınmış olan il av komisyon kararları, MAK toplantısına katılan üniversite temsilcisi, sivil toplum kuruluş temsilcisi, avcı kuruluşları temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan 21 kişilik bir komisyon marifetiyle değerlendirilerek karara bağlandı" ifadesini kullanan Akca, MAK kararlarının sürdürülebilir avcılık için çok önemli olduğunu belirtti.

 

Etiketler