5 °C

Babacan 'bayram müjdesini' verdi

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasını içeren paketin ayrıntıları belli oldu.

Babacan 'bayram müjdesini' verdi

ANKARA – Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri içeren yasa tasarısının taslağını açıkladı.

Yasa tasarısının kapsamını olabildiğince geniş tuttuklarını belirten Babacan, tasarı ile uzun sürede taksitli ödeme imkanı sağlayacaklarını ifade etti. Başvuruların kanunun çıktığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabileceğini kaydeden Babacan, borçların taksitle de ödenebileceği bilgisini verdi.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı affı olarak nitelendirilen yapılandırma paketinin ayrıntıları şöyle:

Kapsamda olan kurumlar

Tasarı kapsamı içerisine giren kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, SGK, İl Özel İdaraleri ile belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdareleri, TEDAŞ, Yurtkur, TRT, KOSGEB,   TOBB ile bağlı odalar ve organize sanayi bölgeleri olarak sıralandı.

Yapılandırmanın kapsamı

Vergi ve cezaları, gümrük vergileri, SGK primleri, bazı harç ve alacaklar, belediyelerin su ve atık alacakları, TRT'ye borçlar, TEDAŞ'ın elektrik alacakları tasarı kapsamına giriyor. Yedi özel elektrik dağıtım şirketi de tasarı kapsamına girdi. Yurt-Kur'un öğrenim kredisi alacakları, KOSGEB'in alacakları, organize sanayi bölgelerinin elektrik, su doğalgaz alacakları kapsamda.

31 Temmuz'dan sonraki borçlar kapsam dışında

Vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010'dan önceki dönem geçerli olacak.  SGK primleri açısından Haziran 2010 ve önceki dönem geçerli olacak. Elektrik ve su alacakları açısından 31 Temmuz 2010'dan önce ödenmesi gerekenler kapsamda olacak. 31 Temmuz 2010’dan sonraki hiçbir borç ve ceza yapılandırma kapsamına girmeyecek.

Taksitler 2 ayda bir olacak

Kanun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci aya kadar başvurunun yapılması gerekiyor. Aralık ayında geçerse tasarı Şubat sonuna kadar başvurmak gerekiyor.

Borç ve cezalar peşin ya da taksitle yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir olacak. 6 taksitte yapılacak ödemeler için borç 1,05 katsayısı ile çarpılacak. Borç 9 taksitte ödemenecekse 1,07 katsayısı ile; 12 taksitte (2 yılda) ödeme yapılacaksa 1,10 katsayısı, 18 taksitte (36 ay) ödenecekse 1,15 ile çarpılacak. Vergi borçlarının kredi kartıyla taksitle ödenmesi imkanı getiriliyor. Protokol yapılan bankaların kartına sahip olan bankalarla vatandaşlar bu işlemi yapabilecek.

Emlak vergisinde yeni beyanname fırsatı

Emlak vergisinde süresinde beyanname veremeyenlere yeni beyanname kapısı açılılyor. Ödenmesi gereken tutarın tamamıyla güncelleme oranı tahsil edilecek.

Matrah ve vergi artırımında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV açısından mükelleflere 2006-2009'a ait yeni matrah bildirimi imkanı verilecek, o yıllarla ilgili inceleme yapılmayacak.

Stok beyanında kayda alma imkanı ya da kayıtta olup işletmede olmayanlara düzeltme imkanı getiriyoruz. Mükelleflerin beyan ettikleri değerlerden vergi ödemeleri halinde vergi ve ceza uygulanmayacak. İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale gelmesi sağlanmış olacak.

İhtilaflı alacaklar

İhtilafın bulunduğu safhaya göre, alacak asıllarının yüzde 50'si veya yüzde 20'si, asla bağlı olmayan cezaların yüzde 25'i veya yüzde 10'u, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar, bunların hepsi toplanıp ödenecek.

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, gecikme cezası, gecikme faizi, gecikme zammı faiz geliri alacaklarından da vazgeçiliyor.

SGK'nın prim alacak asıllarında herhangi bir indirim yapılmıyor. İdari para cezalarının yüzde 25'i ile gecikme zammı ve gecikme cezalarının yerine TEFE/ÜFE güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ve bunların toplamı belirlenecek ve bu tutar ödenecek.

İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklar

İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklarda, başlanmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen verginin yüzde 50'si, gecikme faizinin güncelleme oranı esas alınarak tutar hesaplanacak ve ödenecek. Kalan alacak asılları ile vergi cezaları ile gecikme faizi alacaklarından vazgeçilecek. Yani inceleme ve tarhiyat safhasında mükellefler böyle bir şeye başvururlarsa bu imkanlardan yararlanmış olacaklar.

Varlık barışı

Bu arada Varlık Barışı ile son dönemde bir takım taleplerin geldiğini belirten Devlet Bakanı Ali Babacan, bununla ilgili yeni bir kapı açmayacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatırken, "Burada, daha önceki kanun kapsamında bildirim ve beyanda bulunduğu halde şu ya da bu sebeple kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara bir hak daha tanınmış oluyor. Bu çerçevede, yurtdışında bulunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenler ile süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara, tarh edilen vergiyi vadesinde ödemeyenlere ilave bir pencere açmış oluyoruz" diye konuştu.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.