"Bağış ve yardımlar için araştırma komisyonu kurulsun"

CHP, dernek ve vakıflarca toplanan bağışların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

CHP, dernek ve vakıflar ile çeşitli yapılarca toplanan bağış ve yardımların nerelere kullanıldığının araştırılmasını talep etti.

Konuya ilişkin CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, son yıllarda sayıları artan dernek, vakıf ve çeşitli adlarla yardım ve bağış toplayan yapıların bu kaynakları amacı doğrultusunda kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Önergede, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Ülkemizde özel ve kamuda bağışlarla ilgili son 10 yılı kapsayacak bir araştırma sağlanması maddi değerlerin el değiştirme ve kullanımında oluşan sorunların saptanması adına önemlidir. Hayırseverlerin topluma sosyal ve ekonomik katkı için yaptığı bağışların bir bütün içinde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir."

Bağış ve yardımların sürekli denetlenmesi gerektiğinin altı çizilen önergede, bu kapsamda Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talep edildi.