Bahreyn ile işbirliğine dair ortak deklarasyon imzalandı

Deklarasyonla, iki tarafı ilgilendiren ve kaygılandıran bölgesel konularda istişare ve işbirliği artırılacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye ile Bahreyn arasında işbirliğine dair ortak deklarasyon imzalandı.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El-Halife'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün yaptığı görüşmede, siyasal, güvenlik, ekonomik, eğitim ve kültürel konular ele alındı ve her türlü işbirliği olanağı gözden geçirildi. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki kardeşlik dayanışma duygularından hareketle ve gelecek kuşaklar ile bölgenin güvenliğini, istikrarını ve refahını güvence altına almak hususundaki ortak sorumlulukla, taraflar siyasal ve güvenlikle, ekonomik ile eğitim ve kültürle ilgili konularda görüş birliğine vardılar ve bu konularda işbirliğine dair ortak bir deklarasyon imzaladılar.

Barış, istikrar ve refahın korunmasının öncelikli hedef

Deklarasyona göre, bölgede barış, istikrar ve refahın korunmasının öncelikli hedef olduğu, iki tarafı ilgilendiren ve kaygılandıran bölgesel konularda istişare ve işbirliğinin artırılmasının önemi ve iki dost ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirecek ve geliştirecek olan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı. TBMM ve Bahreyn Temsilciler Meclisi arasındaki mevcut işbirliğinden ve demokratikleşme ile insani haklar alanında atılan adımların güçlendirilmesinde parlamentolararası işbirliğinin rolünden takdirle sözedilen deklarasyonla, uluslararası terör ve organize suçla mücadele alanındaki mevcut güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda mutabık kalındı. Ortak deklarasyonda ayrıca, askeri ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin ve temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı ve uygarlıklar ve kültürlerarası diyalog çerçevesinde harcanan çabaların memnuniyetle karşılandığı, bu alanda iki dost ülke arasındaki işbirliği ve eşgüdümün güçlendirileceği teyit edildi. Başta BM olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlarda karşılıklı işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilerek sürdürülmesinin gereği vurgulanırken, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında tesisi öngörülen stratejik diyalog mekanizmasının desteklenmesinin ve bir an önce yaşama geçirilmesinin önemi hususunda görüş birliğine varıldı.

Deklarasyonla, Kıbrıs'ta BM Genel Sekreteri'nin iyiniyet misyonu çerçevesinde Ada'daki gerçekleri dikkate alarak ve yerleşmiş BM parametreleri zemininde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaların destekleneceği belirtilerek, Kıbrıs Türkleri'nin maruz kaldıkları izolasyonların kaldırılmasını teminen tüm dost ülkelerin desteğinin vazgeçilmez olduğu vurgulandı. Tarafların Ortadoğu barış süreciyle ilgili tutumlarının ve Arap Barış Girişimi ile Yol Haritası ve ilgili BM kararları çerçevesinde harcanan çabaların desteklendiğinin vurgulandığı ortak deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin nezaretinde gerçekleşen Suriye-İsrail aracılı görüşmelerinden memnuniyet duyulduğu kaydedilmiştir. Bahreyn'in Arap Ligi çerçevesinde Lübnan'da siyasal istikrarın yeniden tesisine katkısı takdirle karşılanmıştır. Türkiye ve Bahreyn, Lübnan'da siyasal istikrarın yeniden tesisi yönündeki yapıcı desteklerini sürdüreceklerini vurgulamışlardır. Irak hükümetine ülkede istikrar, huzur ve refahın sağlanması ile siyasal diyalog yoluyla ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalarının güçlü bir biçimde desteklendiği yinelenmiştir. Ayrıca Irak'ın ulusal birliği ve bağımsızlığının pekiştirilmesinin ve bu bağlamda Irak'a Komşu Ülkeler sürecinin önemi vurgulanmıştır. İki taraf, bölgede kitle imha silahlarının yayılması olasılığından endişe duyduklarını ifade etmişlerdir. İki taraf, bölgede ortak güvenlik ve işbirliği mekanizması kurulması yönünde atılacak adımların desteklenmesinin önemini vurgulamıştır. Ziyaret vesilesiyle iki ülkenin diplomatik misyonlarına tahsis edilen arsaların tapularının teati edilmesi memnuniyetle karşılanmıştır."

Tüm ekonomik sektörlerde işbirliği arttırılacak

Ortak deklarasyonla ayrıca, Türkiye ile Bahreyn arasında kimi ekonomik konularda da mutabık kalındı. Buna göre, Bahreyn firmalarının Türkiye'de, inşaat firmaları dahil Türk özel sektörünün de Bahreyn'de daha fazla yatırım yapmalarının ve proje üstlenmelerinin teşvik edileceği, bu alanda karşılaşılan tüm engellerin ortadan kaldırılacağı kaydedildi. Her iki ülke işadamları arasındaki temasların artırılmasının özendirileceği ifade edildi. Bu bağlamda, altyapı sektörüne yönelik olmak üzere başta enerji, petrokimya, inşaat malzemeleri, gıda sanayii ve hizmetler alanlarında olmak üzere tüm ekonomik sektörlerde işbirliğinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi. İki ülke arasında imzalanan ticari ve ekonomik anlaşmaların, her iki tarafın da kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde onay süreçlerini bir an önce sonuçlandırılarak yaşama geçirmelerinin önemi vurgulandı. Ayrıca, karma ekonomik komisyon ve iş konseyi toplantılarının düzenli olarak yapılmaya devam edilmesinin ve karşılıklı ticaret fuarları düzenlenmesinin teşvik edilmesinin gereği kaydedildi. Türkiye ile KİK arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yapılmasına yönelik çabaların teşvik edileceğinin belirtildiği deklarasyonda, iki ülke vatandaşlarına giriş vizelerinin verilmesi konusunda sağlanan kolaylıkların iki ülke arasında türlü alanlarda mevcut ilişkilerin pekiştirilmesinde olumlu katkıda bulunmakta olduğu vurgulandı.

Akademik işbirliği teşvik edilecek

Ortak deklarasyonla eğitim ve kültür alanında üzerinde mutabık kalınan konular ise şöyle: "İki ülke kültürünün tanıtılması amacıyla, kültürel işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kalındı. İki ülkede bulunan üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında akademik işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda anlayış birliğine varıldı."