Bakan Yıldız'a meslekten ihraç kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından “Soma Faciası’nda görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı uygulayarak kamuya zarar verdiği” gerekçesiyle meslekten men edildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından “Soma Faciası’nda görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı uygulayarak kamuya zarar verdiği” gerekçesiyle 6 ay elektrik mühendisliğinden men edildi. Bakan Yıldız’ın üyesi olduğu oda tarafından verilen meslekten men cezası, geçtiğimiz günlerde TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından onanarak yürürlüğe girdi.

Evrensel'de yer alan habere göre TMMOB Yüksek Onur Kurulunun kararında, “Bir elektrik mühendisi olarak, mesleki bilgi, birikimi ve deneyimini yerinde kullanmayarak sonuçları itibarıyla topluma ve çevreye olumsuz etkiler yaratması; mesleği, meslektaşlarını ve meslek odasını kamuoyu nezdinde küçük düşürdüğü gerekçesiyle 6 (altı) ay süreyle meslek uygulamalarından ve mesleki unvanını kullanmasından men cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Kararın gerekçeleri

Cezayı isteyen EMO Onur Kurulu ise Bakan hakkında “Meslek alanına dair sarf ettiği sözlerin ve kamuoyuna vermiş olduğu mesajların siyasi bir içerik taşımaktan çok, mühendis kimliği ile teknik ve bilimsel güvence oluşturmakta ve toplum üzerinde algı yaratmaktadır” değerlendirmesi yapmıştı.

Kararda cezanın gerekçeleri de şöyle sıralandı:

“- Öncelikle mesleki sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekirken; bilimsel ve teknik nitelikli konularda inceleme yapılmadan kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunarak,

- En üst düzey kamusal sorumluluk taşıyan kişi olarak, madencilik gibi ağır koşullarda çalışma yapılan bir alanda alınması gereken güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığını tespit ettiğini belirtmesi,

- Açıklamalarıyla işverenlerin almaları gereken önlemleri almamaya teşvik etmesi,

- Çalışanların itiraz haklarını en üst düzeyde engellemesi,

- Denetim görevlilerinin yapmaları gereken bağımsız denetim görevlerini etkileyerek baskı altına alması,

- Soma’da yaşanan cinayet niteliğindeki kazayla ilgili olarak, kaza öncesi maden ocağının açılışında bütün güvenlik önlemlerinin alındığını, yaşanan ölümlü kazadan sonra ise olayın trafo patlamasından kaynaklandığını açıklayarak yanıltıcı yönlendirme yapmış olmasının açıkça mesleki sorumluluk doğuracak nitelikte bulunması.”

Bu konularda ilginizi çekebilir