Bali, teknolojik altyapı ihtiyacına dikkat çekti

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "İetişim hızı ve bilgi güvenliği gibi olmazsa olmazların en düşük maliyetlerle sağlanmasına ülke olarak ihtiyaç duymaktayız"

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Teknolojik altyapının, özellikle iletişim altyapısının güçlendirilmesine, kalite ve standartların yükseltilmesine ve iletişim hızı ve bilgi güvenliği gibi olmazsa olmazların en düşük maliyetlerle sağlanmasına ülke olarak ihtiyaç duymaktayız" dedi.

Bilişim, Teknoloji ve İletişim Platformu CeBIT Bilişim Eurasia, "CeBIT Sinerji Zirvesi" ile beraber Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Bali, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı global krizin, kendilerine hiç yakıştırılmayacak adreslerde olduğunu, borç, bütçe ve büyüme sorunlarının yansımalarının Türkiye'yi olumlu manada ayrıştırırken, diğer taraftan yakınsamaya çalıştıkları ülkelerle Türkiye arasındaki nitel ve nicel farkların beklenenden öte bir hızla kapanmakta olduğunu gördüklerini söyledi.

Kağıtların yeniden karıldığı bu dönemin Türkiye için belirli zorluklar kadar yeni fırsatları ve imkanları da ifade ettiğini vurgulayan Bali, "Yeni dönemin bizlere tanıdığı, sadece Türkiye'de değil başka coğrafyalarda da aktifler yaratmamızı mümkün kılan yeni bir role geçiş imkanlarının farkında olmalıyız. Ulusal ve uluslararası vizyonumuz bu geçişe hazırlıklı olmak ve bu süreçte aktif olmaktır" dedi.

Bu iddiayı hayata geçirirken inovasyon, teknoloji ve bilişimin en önemli araçlardan birisi olduğuna işaret eden Bali, İş Bankası'nın bu bakış açısı ile CeBIT'e banka sponsoru olarak destek vermekten büyük onur duyduğunu belirtti.

Bali, dünyanın yeni nesil elektronik iş yapma kültürüne geçiş sürecinde olduğunu, teknolojinin bir servis olarak kullanıldığı, sunulduğu, tüketildiği bir dönemde bulunulduğunu kaydetti. Yeni teknolojilerin, elektronik iş yapma kültürünün temel sacayaklarını oluşturduğunu ifade eden Bali, kurumlar arası entegrasyon ve ortak teknoloji platformlarının kullanımının, özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin verimlilik ve rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bali, finans sektörünün katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretme kapasitesinin, önemli ölçüde nitelikli işgücü ve teknoloji alanında yapılan bilinçli, uzun süreli, vizyoner yatırımların neticesinde gerçekleştiğini, aynı bilinçle teknoloji alanında yapılan yatırımların sürdürülmesi gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

Bali, "Teknolojik altyapının, özellikle iletişim altyapısının güçlendirilmesine, kalite ve standartların yükseltilmesine ve iletişim hızı ve bilgi güvenliği gibi olmazsa olmazların en düşük maliyetlerle sağlanmasına ülke olarak ihtiyaç duymaktayız" dedi.

Teknoparklar geliştirilecek ve desteklenecek

Bu kapsamda İstanbul Finans Merkezi strateji ve eylem planında fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yapılan vurgunun önemli olduğunu belirten Bali, şunları kaydetti:

"Bu eylem planının 'teknoloji' başlığı altında sıralanan önceliklerini hatırlatmak istiyorum. İletişim ve haberleşme sektörlerinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması sağlanacak, bu sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı bilgiler gözden geçirilecektir. Genel olarak finans piyasalarının finans sektöründeki kurum ve kuruluşlarla entegre bir şekilde çalışacağı güçlü bir teknolojik platform oluşturulacaktır. Finansal piyasalara yönelik olarak yeni yazılım ve donanım üretecek teknoparklar geliştirilecek ve desteklenecektir. Türkiye'nin finansal piyasalarda kullanılan bilgi teknolojilerine ilişkin geliştirdiği uygulama ve çözümlerin başta bölge ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere de taşınması amaçlanmaktadır."

Bu konularda ilginizi çekebilir