Başbakan, 'Kamuda Şeffaflık Paketi'ni açıkladı

Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı 'Kamuda Şeffaflık' paketine göre, artık mal bildirimleri siyasi parti il başkanları ve grup başkanvekilleri için de zorunlu olacak. Yolsuzluk ihbarında bulunan memur ise ödüllendirilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'Kamuda Şeffaflık Paketi"ni açıkladı. Pakette yer alan dikkat çekici maddelerden biri  Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarının bile TBMM'ye mal bildiriminde bulunması zorunluluğu oldu. 

Pakete göre, mal bildiriminin yenilenme süresi de 5 yıldan 2 yıla inecek. İmar planlarında oluşan değer artışlarından doğacak olan rant belediyelere ve bakanlıklara kentsel dönüşümde kullanmaları için aktarılacak.

Davutoğlu, "Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımlar kendi adlarına açılmış olan seçim hesaplarına yatırılacak ve son derece şeffaf olacak" dedi. Yardımlara sınırlamalar getirilebileceğini ifade eden Davutoğlu, "Adaylara ve siyasi partilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlara bazı sınırlar getirilebilecek. Siyasi partilere yapılan bağış miktarı elektronik ortamda ilan edilecek" diye konuştu.

Mal bildirimi uygulaması

Mal bildirimi uygulamasında değişikliğe gidildiğine işaret eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek mahkeme başkan ve üyeleri ile daire başkanları mal bildiriminde bulunacak. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, genel merkez yöneticileri, il başkanları ve ilçe başkanları ile ulusal, bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının yetkilileri için de mal bildirimi zorunluluğu getirilecek. Mal bildirimlerinin yenilenme süresi 5 yıldan 2 yıla inecek, ara bildirimler kaldırılacak."

'İhbarda bulunan ödüllendirilecek'

İhbarda bulunan kamu görevlilerinin korunacağını vurgulayan Davutoğlu, "İhbarda bulunan kamu görevlilerine, ihbar konusu olayla ilgisi bulunan amiri tarafından sicil raporu düzenlenmesi ve performans değerlendirmesi yapılması engellenecektir. İhbarın asılsız çıkmaması koşuluyla ihbarda bulunan kamu görevlilerine ödül verilebilecektir. Ama haksız isnat ve iftirada bulunduğu tespit edilmesi söz konusu olursa mevzuatta bu kişilerle ilgili ciddi müeyyideler uygulanacaktır" dedi.

'İmar planları yapım süreci saydam olacak'

Başbakan Davutoğlu, imar planlarının yapım sürecini hesap verilebilir hale getireceklerini belirterek, "İmar planlarının yapım sürecini daha saydam ve hesap verebilir hale getireceğiz. İmar uygulamalarının daha adil ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Çünkü imar uygulamalarındaki her gecikme faklı mağduriyetlere ya da farklı haksız kazançlara sebebiyet verebiliyor. İmar planı değişikliği sonucunda oluşan değer artışından belediyelerin pay almasını sağlayacağız" dedi.

İmar planları ile değişikliklerinin çeşitli yollarla halka ilan edileceğini vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İmar planları ve değişiklikleri, taslak ve kesinleşmiş halleriyle belediyenin internet sitesinde, belediyenin herkesin rahatlıkla görebileceği bir panosunda ve muhtarlıklarda ilan edilecek. Ayrıca mahalli bir gazetede özet olarak sunulacak. İmar planı yapma ve onama yetkisi olan tüm kamu idarelerinin imar planlarının her aşaması ilgili idare ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu amaçla oluşturulan internet sitesinde yayınlanacak. Herhangi bir yerde tarihi dokuya, silüete, doğal çevreye zarar verebilecek bir imar değişikliğine izin verilmeyecek. 

İmar mevzuatı ile ilgili yasa tasarısına son şeklini vererek en kısa zamanda TBMM'ye sevk edeceğiz. Ancak şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum: Yeni getirdiğimiz değer artış payı uygulaması, bugünden itibaren geçerli olacak. Kamu değer artış payı ile ilgili düzenlemeler şu andan itibaren geçerli.''

Bu konularda ilginizi çekebilir