Başçı: Fark iyi anlaşılmalı

Aşırı ısınma ile aşırı borçlanma arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini söyleyen MB Başkanı, tedbirlerin aşırı borçlanmaya yönelik olduğunu vurguladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA – Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, mevcut konjonktürde "aşırı ısınma" ile "aşırı borçlanma" arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, yeni politika bileşimi kapsamında Merkez Bankası’nca şu ana kadar alınan tedbirlerin öncelikli olarak aşırı borçlanmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Mayıs 2011 Finansal İstikrar Raporu’nun önsözünde, mevcut konjonktürde "aşırı ısınma" ile "aşırı borçlanma" arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Rapor önsözünde yaptığı açıklamada küresel kriz sonrası dönemde gelişmiş ülkelerde özellikle işgücü piyasasında ve kamu maliyesindeki sorunların devam ettiğine dikkat çeken Başçı, gelişmekte olan ülkelerde güçlü büyüme, yoğun sermaye girişi ile hızlı kredi genişlemesi yaşandığını ve bazı ülkelerde aşırı ısınma kaygılarının ortaya çıktığını dile getirdi.

Merkez Bankası’nın politikalarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi açısından bunun önem taşıdığına dikkat çeken Başçı, "Türkiye’de 2010 yılında yaşanan güçlü büyüme performansına karşılık zayıf dış talebin etkisiyle kapasite kullanım oranlarının kriz öncesi seviyelerine ulaşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla yeni politika bileşimi kapsamlında Merkez Bankası’nca şu ana kadar alınan tedbirler öncelikli olarak aşırı borçlanmaya yöneliktir" dedi.

Politika araçlarını kullanmaya devam edeceğiz

Başçı, temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nın Türkiye’de finansal istikrardan sorumlu kurumlardan biri olarak, bugüne kadar olduğu gibi, ekonomide oluşabilecek makro finansal riskleri izlemeye ve bu risklere karşı elindeki politika araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirtti. Başlıca finansal istikrar hedeflerini daha çok özkaynak kullanımı, daha basiretli borçlanma, daha uzun borçlanma vadeleri, güçlü döviz pozisyonu ve etkin risk yönetimi olarak belirlendiğine dikkat çeken Başçı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarında da gözetilmesi birden fazla politika aracının kullanılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda Merkez Bankası araç çeşitliliğine giderek politika faizinin yanı sıra zorunlu karşılık oranları ve faiz koridoru gibi araçları birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanmaya başlamıştır."

 

Bu konularda ilginizi çekebilir