BDDK, finans şirketlerine uygulanan faaliyetler hakkında bilgi verdi

BDDK, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine iki aşamalı izin süreci öngörülmesinin amacını açıkladı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine iki aşamalı izin süreci öngörülmesinin amacının, kuruluşta değerlendirilen bilgiler ile yetinilmemesi ve bu sürecin bir nevi gözlem süreci olarak değerlendirilip sisteme nihai girişlerin daha sağlıklı olmasının sağlanması olduğunu bildirdi.

SDDK tarafından yapılan açıklamada finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izin süreçleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin BDDK'nın sorumluluğuna devredildiği 1 Ocak 2006 tarihinden bu yana söz konusu şirketlerin kuruluşlarının, bankalarda olduğu gibi Kurul iznine tabi tutulduğu ve bu sürecin "Kuruluş İzni" ve "Faaliyet İzni" olmak üzere iki aşamalı olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kuruluş izni sürecinde mutad olduğu üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve tüm güvenlik birimlerinin kuruculara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin alndığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kuruluş izni alan bir mevduat bankasının faaliyet izni almadıkça mevduat kabul etmesi mümkün olmayacağı gibi kuruluş izni alan bir finansal kiralama, faktoring veya finansman şirketinin de Kurulca faaliyet izni verilmediği sürece bu konularda faaliyette bulunması izinsiz faaliyet olarak değerlendirilmekte ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasının talep edilmesi yoluna gidilmektedir.

Kuruluş izni sürecinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik birimlerinin görüşlerinin aksine duyumlar ve/veya gelişmeler ortaya çıkması halinde Kurumumuz denetim birimlerince yapılacak inceleme sonuçlarına göre Kurulca faaliyet izni verilmemesi yoluna gidilmektedir.

 Buradan anlaşılacağı gibi, iki aşamalı izin süreci öngörülmesinin amacı kuruluşta değerlendirilen bilgiler ile yetinilmemesi ve bu sürecin bir nevi gözlem süreci olarak değerlendirilip sisteme nihai girişlerin daha sağlıklı olmasının sağlanmasıdır. Gerek kuruluş, gerekse faaliyet iznine ilişkin kararlar belirtilen çerçevede yapılan objektif değerlendirme süreçleri sonucunda alınmaktadır."

Etiketler