21 °C

Beklenti yönetimi artık işe yaramıyor…

Beklenti yönetimi artık işe yaramıyor…
http://www.dunya.com/beklenti-yonetimi-artik-ise-yaramiyor-157168yy.htm