Belarus ile vizeler resmen kalkıyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA – Türkiye ile Belarus arasında vizelerin karşılıklı kaldırılması ilişkin anlaşmanın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, anlaşma, akit tarafların anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç onay işlemlerin yerine getirildiğine ilişkin olarak diplomatik yollardan birbirlerine yaptıkları bildirimin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girecek. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar ile birlikte bazı milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kararlar mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlandı. 

Bu milletlerarası anlaşmalar şöyle: 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2014-2015 Yılları İçin Kültür, Eğitim, Bilim, Basın, Gençlik ve Spor Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol”e Değişikliklerin ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 3 Mart 2008 Tarihinde Bükreş’te İmzalanan Eğitim, Kültür ve Sanat, Basın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programını Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-Afganistan-Pakistan Özel Kuvvetler Tatbikatı ve Doğal Afet Arama ve Kurtarma Tatbikatı’nın İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Türkiye’deki Işık Muharebe Arama Kurtarma (MAK)-2012 Tatbikatı Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Desteğe Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar, 
-Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar, 
-1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamız Hakkında Karar, 
-İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Giriş Bölümünün Birinci ve Beşinci Paragrafları ile 1 inci Maddesi, 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (xi) Bendi, 12 nci Maddesi ve 15 inci Maddesine “Anayasamız, Kanunlarımız ve Bağlı Olduğumuz Anlaşmalar Hükümlerinin Saklı Olduğu” Şeklinde İhtirazî Kayıt Derpiş Olunmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar. 
-Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.