Beş kişiden biri sağlıkçılara şiddeti haklı buluyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - "Toplum Gözüyle Sağlık Çalışanlarına Şiddet: Nedenler, Tutumlar, Davranışlar" araştırmasına katılanların yüzde 20,2'si sağlık çalışanlarının şiddeti hak ettiğini düşünüyor.
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok yerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla karşılaşıldığını, çalışanların kendilerini güvende hissetmediğini söyledi.
İlhan, Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili araştırmaların genellikle sağlık personeli üzerinden yürütüldüğünü ifade ederek, Ankara il merkezinde sağlık kurumlarına başvuran 18 yaş ve üstü kişilerin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet algısını araştırdıklarını anlattı.

"Şiddeti haklı bulanların oranı yüzde 20,2"
Araştırmaya katılan bin 179 kişinin yüzde 42,6'sının yaşamlarında şiddete maruz kaldığını bildiren İlhan, "Yüzde 19,5'i sağlık çalışanına yönelik şiddetle karşılaştığını, yüzde 56'sı acil servislerde olayın meydana geldiğini gördüğünü, yüzde 67,2'si sıklıkla hastanede muayene sırasında fazla bekleme durumunda şiddet olayının ortaya çıktığına tanıklık ettiğini belirtti" dedi.
İlhan, araştırmaya katılanların yüzde 79'unun şiddetin önlenebileceğini düşündüğünü, yüzde 87,5'inin bunun için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna inandığını kaydetti.
Ankete katılanların yüzde 33,1'inin şiddete verilen cezalardan haberdar olduğu bilgisini veren İlhan, katılımcıların yüzde 20,2'sinin sağlık çalışanlarının "şiddeti hak ettiğini" düşündüğünü vurguladı.
İlhan, buna gerekçe olarak hastayla yeterince ilgilenilmemesinin gösterildiğini ifade etti.

"Şiddete en çok 30 yaş altı, erkek, işsiz kişiler tanık oluyor"
Doç. Dr. İlhan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette en çok 30 yaş altı, erkek, bekar, eğitimi düşük, işsiz, aylık bin liradan az kazananların tanık olduğunu bildirerek, bunların "risk grubu" şeklinde adlandırılabileceğini dile getirdi.
İlhan, "Bu kişilere yönelik müdahaleler, şiddetin önlemesine yönelik olarak geliştirilecek ülke politikalarının yanında toplumsal müdahaleler için başlangıç noktası olabilir" dedi.
Aynı risk grubunun, "sağlık çalışanlarının, şiddeti hak ettiğini düşünmesinin" de çok çarpıcı olduğuna işaret eden İlhan, "Araştırmanın ilginç bir bulgusu da yaşamı boyunca şiddete maruz kalanların şiddetin önlenemeyeceğini düşünmesidir" diye konuştu.