8 °C

Bir teşvikte hata öbür teşviki etkiler mi?

Bir teşvikte hata öbür teşviki etkiler mi?

Ahmet Metin AYSOY
SGK E. Başmüfettişi

4447 sayılı Yasa’nın geçici 10 ‘uncu maddesinde yer alan teşvik ile 5510 sayılı Yasa’nın 81’ inci maddesinde yer alan teşvik birlikte uygulanabilmektedir.

4447 sayılı Yasa’nın geçici 10’uncu maddesinde yer alan teşvikten hatalı yararlanılmış olması 5510 sayılı Yasa’nın 81’ inci maddesinde belirtilen teşvikten de yersiz yararlanmış olma sonucunu doğurup doğurmadığını, aşağıda verdiğimiz örnek üzerinde irdeleyelim.

Her iki yasada belirtilen teşvik kapsamında olan ve sigorta primine esas kazancı aylık 4000 TL olan çalışan ile ilgili teşvik uygulanarak, 2015 yılı Mart ayı prim ve hizmet belgesinin verildiğini varsayalım.

Sigorta primi işçi payı  4000X 14/100 = 560 TL

5510 Yasa teşviki       4000X 5/100 = 200 TL

6111 (4447/10) Yasa teşviki 4000X15,5 = 620 TL

Söz konusu sigortalının 4447 sayılı Yasa’nın geçici 10’uncu maddesi kapsamındaki koşulları taşımadığı halde bu yasada belirtilen teşvikten yararlanmış olduğunu varsayalım.

Bu durumda;

1-Yukarda belirtilen 620 TL tutarındaki teşvikten(6111-4447/10 Yasa) yersiz yararlanılmış, yani 620 TL tutarında sigorta primi eksik ödenmiştir.

2-Bahse konu 620 TL tutarında primin eksik yatırılması, 5510 sayılı Yasa teşvikini de yersiz yararlanılmış teşvik durumuna sokmuştur. Çünkü, 5510 sayılı Yasa’nın 81’ inci maddesindeki teşvikten yararlanmak için, sigorta priminin tam ve zamanında ödenmesi şarttır.

Sonuç olarak, her iki yasa teşvikinden yersiz faydalanıldığı için, 620 + 200 = 820 TL primin gecikme zammı ile birlikte ödenmesi icap etmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap