13 °C

Birleşme ve devralma tebliği yenilendi

Birleşme veya devralmada cirolarla ilgili söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulunun izniyle ilgili yükümlülükler yenilendi.

Birleşme ve devralma tebliği yenilendi

ANKARA - Rekabet Kurulunun izin alınması gereken birleşme ve devralmalarla ilgili tebliği yenilendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğe" göre, bir birleşme veya devralma işleminde; işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamı 100 milyon lirayı ve en az ikisinin Türkiye ciroları ayrı ayrı 30 milyon lirayı veya birinin dünya cirosu 500 milyon lirayı ve diğer işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 5 milyon lirayı aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kuruldan izin alınması zorunlu olacak.

Ortak girişimler hariç olmak üzere, eşikler aşılsa dahi, herhangi bir etkilenen pazarın bulunmadığı işlemler için Rekabet Kurulundan izin alınması gerekmeyecek. Eşikler, bu tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yılda bir kurul tarafından yeniden belirlenecek.

Bildirilmesi zorunlu olan birleşme veya devralma işlemlerinin Rekabet Kuruluna bildirilmemesi veya işlem bittikten sonra bildirilmesi halinde idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası birleşme işlemlerinde tarafların her birine, devralma işlemlerinde ise sadece devralana verilecek.

Bildirim, Rekabet Kurulu kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılmış sayılacak. Bildirim Formunda istenen bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olması ya da bu bilgilerde değişiklik yapılması halinde bildirim, bu bilgilerin tamamlandığı veya değiştirildiği tarihte yapılmış sayılacak.

Birleşme ve devralmalar değerlendirilirken özellikle; ilgili pazarın yapısı, ülke içinde veya dışında yerleşmiş olan teşebbüslerin fiili ve potansiyel rekabeti, teşebbüslerin pazardaki durumu, ekonomik ve mali güçleri, sağlayıcı ve müşteri bulabilme alternatifleri, arz kaynaklarına ulaşabilme imkanı, pazarlara giriş engelleri, arz ve talep eğilimleri, tüketicilerin menfaatleri, tüketici yararına olan etkinlikler ve diğer hususlar göz önünde tutulacak.

Tek başına ya da birlikte hakim durum yaratmaya veya hakim durumu daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmeyecek. Rekabet Kurulu, birleşme veya devralmayı değerlendirirken ilgili madde çerçevesinde gerekli gördüğü hallerde birleşme veya devralmanın taraflarının yanı sıra birleşme veya devralma ile ilgili diğer kişilerden ve tarafların müşterileri, rakipleri veya sağlayıcıları gibi üçüncü kişilerden bilgi isteyebilecek.

Rekabet Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili madde kapsamında teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemelerde bulunabilecek.

Yeni Tebliğle, 12 Ağustos 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1997/1 sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

Rekabet Kurumu Başkanlığının yeni tebliği, 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.