9 °C

Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları

Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları

Suat ÖZTÜRK / Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

İş dünyası olarak her platformda dile getirmemize rağmen maalesef ülkemizin birinci gündem maddesini ekonomi oluşturamadı. Özellikle bu yıl da tüketilmeye devam edilmektedir. İşsizliği önleyecek, ihracatı artıracak, üretimi teşvik edecek ve kaynakları en iyi şekilde değerlendirecek heyecan ve moral gücü rafa kaldırılmıştır.

Ülkemiz gündemi bu flu fotoğrafa yansırken, diğer taraftan pek de gündem oluşturmayan ancak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bütün güç koşullara rağmen üretimi yapan işadamlarımızı heyecanlandıran gelişeler de var. Bilindiği gibi ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Nazım Ekren ülkemizdeki geri kalmış yörelerin kalkındırılması için hazırlanmış olan kısa adı DAP, DOKAP ve KOP olan projeleri mercek altına aldı.

Aslında ülkemizin gündemini oluşturması gereken ana konu bu olmalı. Çünkü yaşanan bütün sorunların ve sıkıntıların başında yoksulluk ve dolayısı ile işsizlik geliyor. Bu nedenle Sayın Ekren'ın başlatmış olduğu çalışma bizleri umutlandırdı. Hükümetin GAP ile ilgili yapmış olduğu çalışma ve açıklanan hedeflere paralel olarak diğer kalkınma projelerinin de gündeme alınmış olması son derece doğru atılmış bir adım. Zira lokal olarak yapılan çalışmalar sorunun çözümü noktasında yetersiz kalacak. Adı geçen projeler başta DPT, üniversiteler, STK'lar ve konunun uzmanları tarafından uzun süre yapılan çalışmalar neticesinde belli bir noktaya getirildi. DAP kapsamında da odamız etkin rol oynamış ve hazırlanan raporlarda yer aldı. İlimizin bu anlamda SWOT analizi oluşturulmuş; güçlü, zayıf, fırsatlar ve tehditlerimizin neler olduğu belirlenmiştir.

Türkiye'ye özgü bir kalkınma modeli için, milli gelir hesaplarından çok, ayrıntılı yerel ve bölgesel parametrelerin dikkate alınması zorunlu. Aksi halde, sektörel kayıplara ve dışa bağımlılıklara yol açmakta ve bu olumsuz ekonomik tablo etik sorunları da beraberinde getirmektedir.

Dolayısı ile illerin güçlü ve zayıf yönlerinin iyi belirlenip, hem ulusal hem uluslararası kaynak kullanımının rasyonel yapılması ülkemiz kalkınması açısından önem taşıyor. Bu anlamda Elazığ'ın güçlü yönleri oldukça fazla, fırsatları bölgemizdeki diğer illerden daha çok, tehditlerinin büyük çoğunluğunun ortadan kaldırılma imkanı bulunmaktadır. Elazığ'ın güçlü yönleri ve fırsatları gelecekte, çevre illeri de kalkındıracak bir potansiyele sahip. Bu nedenle oda olarak büyük önem verdiğimiz ve bölgemizin kalkınmasında önemli hizmetler vereceğine inandığımız Kalkınma Ajansı kurulması noktasında Elazığ'ın merkez olmasını beklemekteyiz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap