14 °C

Boyner, cari açığa dikkat çekti

TÜSİAD Başkanı Boyner "Her ne kadar, Merkez Bankası Başkanı, aşırı ısınma konusunda güçlü işaretler olmadığını söylese de cari açık üzerine herkes düşünmeli" dedi.

Boyner, cari açığa dikkat çekti

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, "Her ne kadar, Merkez Bankası Başkanımız Erdem Başçı, aşırı ısınma konusunda güçlü işaretler olmadığını, TÜSİAD CEO Anketi'ne katılan CEO'larımız aşırı ısınma olmadığını veya soğutmaya gerek olmadığını ifade etseler de cari açığın güncel önemi, ısınma konusu üzerinde hepimizin düşünmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

Boyner, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 2011 yılı "CEO Forumu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere, gelişmiş ekonomilerden dünyaya yayılan küresel finansal krizin yansımalarının halen devam ettiğini söyledi.

Türkiye dahil, maliye politikası için yeterli alana sahip gelişen ülkelerde, mali teşviklerin yardımıyla krizden çıkışın hızlı gerçekleştiğini anlatan Boyner, "Gelişmiş ekonomiler ise, halen klasik olmayan genişlemeci para politikalarıyla toparlanma sürecini yürütmeye çalışıyorlar. Maliye politikaları yoluyla krizi yönetmeyi başaran birçok, Türkiye gibi, gelişen piyasa ekonomisinde, toparlanma oldukça güçlü ve kalıcı gibi görünüyor" dedi.

Geçen hafta, kriz kahini olarak ünlenen Roubini'nin İstanbul'da söylediği gibi, büyüme konusunda müzik top 5, top 10 gibi listeler yapıldığını, ancak esasen bu konuyu biraz fazla neşelenmeyle almayıp risk algısı açısından bazı sorunların beraberinde geldiğini de görmek gerektiğini ifade eden Ümit Boyner, "Kamu maliyesi alanında görece olarak rahat olup, hızlı büyüyen gelişen piyasa ekonomilerinde, istihdam açısından ulaşılan düzey yetersiz. Bu da, kimi ekonomilerde kredi patlaması, aşırı ısınma ve enflasyon gibi sorunları beraberinde getiriyor. Kimilerinde ise enflasyonun yerine veya yanına cari açığın eklenmesi gibi sıkıntılı bir durum da yaratıyor" diye konuştu.

Bizi kamu disipli kurtardı

Bugünkü verilerin, Türkiye'nin krizi yönetmede pozitif bir ayrışma gösterdiğini ortaya koyduğunu söyleyen Ümit Boyner, şunları kaydetti:

"Ancak, aynı zamanda, bizim de bu süreçte olumlu yönde farklılaşan ekonomilerin, tıpkı Türkiye gibi işsizlik sorununun yanı sıra, enflasyon ve cari açık tehditleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor."

Burada, maliye politikalarının, kamu maliyesinde kalıcı bir bozulma yaratmaması koşulunun çok aşikar olduğuna işaret eden Ümit Boyner, "Türkiye'nin bu noktada, özellikle 2002 kamu disiplinine gösterdiği özen, bizlerin bir Yunanistan, İspanya, Portekiz, hatta bir ABD ve Japonya tecrübesi yaşamamamızı sağladı. O açıdan maliye politikalarının sürdürülmesi çok önemli bir başarıdır" diye konuştu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.