13 °C

BTK'dan yalanlama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hükümet tarafından bütçenin aslan payının telefon dinlemelerine ayrıldığına yönelik yorum ve iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BTK'dan yalanlama

ANKARA - BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Dinlemeye para çok" başlıklı haberde, BTK bütçesi esas alınarak, tamamen gerçek dışı bir takım yorum ve iddialara yer verildiği ifade edildi.  

Kurumun sabit ve mobil telefon haberleşme hizmetleri, geniş bant erişim sistemleri, internet, kablolu yayın ve uydu hizmetleri gibi elektronik haberleşme alanında düzenleme, denetleme, yetkilendirme ve uzlaştırma görevlerini yerine getirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca bu yıl yapılan kanun değişikliğiyle posta hizmetlerine ilişkin düzenleme ve denetleme görevinin de BTK'ya verildiği hatırlatıldı.

Öte yandan Kuruma bağlı olarak faaliyet gösteren ve yetkili kurumlarca yapılan telefon dinleme işlemlerinin hukuka uygun olarak yerine getirilmesini sağlayan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) görevinin de sadece bununla sınırlı olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda siber güvenlik faaliyetleri, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı gibi ülkemiz açısından büyük önem taşıyan hizmetler de TİB tarafından yürütmektedir. Kurumumuzun 2014 yılı bütçesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince üç yıllık bütçeleme anlayışı ile hizmetlerin süratli, kaliteli ve kesintisiz sürdürülmesi amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. BTK'nın toplam bütçesi, iletişim hizmeti sunan işletmelerden alınan ruhsat ve kullanım ücreti gibi gelirlerden oluşmaktadır. Kurumumuz, diğer bazı düzenleyici ve denetleyici kurumlar da dahil olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşunun aksine genel bütçeden pay almamakta, sağladığı gelirlerin büyük bölümünü genel bütçeye aktarmaktadır.

Buna göre Kurumumuzun 2014 yılında 1 milyar 785 milyon 700 bin lira gelir elde edeceği öngörülmekte, bu gelirin yüzde 72'si oranındaki 1 milyar 289 milyon lirasının transfer harcamaları olarak genel bütçeye aktarılması teklif edilmektedir. İlgili mevzuat gereğince Kurumumuz tarafından genel bütçeye aktarılan gelirin yüzde 60'ı Maliye Bakanlığına,  yüzde 20'si Evrensel Hizmet Fonuna, yüzde 20'si de Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aktarılmaktadır."

Kurum gelirinden genel bütçeye aktarılan transfer harcamaları çıkarıldıktan sonra kalan yüzde 28 oranındaki 496 milyon 700 bin liranın ise personel aylıkları, sosyal güvenlik, mal ve hizmet alımı ve yeni hizmet binası giderleri için teklif edildiği belirtilen açıklamada, "2015 ve 2016 yılları için de benzer şekilde Kurum gelirlerinden oluşan toplam bütçemizin yüzde 70'ten fazlasının genel bütçeye aktarılması öngörülmektedir. Genel bütçeye yapılan aktarmalar çıkarıldıktan sonra kurum harcamaları için kalan bütçenin diğer düzenleyici kurumlarla yakın olduğu görülecektir. Sonuç olarak yukarıdaki açıklamalardan da açık bir şekilde anlaşılacağı gibi 'hükümet tarafından bütçenin aslan payının telefon dinlemelerine ayrıldığına' yönelik yorum ve iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.