20 °C

Bütçe ocakta 3.1 milyar lira açık verdi

Ocak ayında bütçeden 22 milyar 646 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri ise 19 milyar 525 milyon lira oldu

Bütçe ocakta 3.1 milyar lira açık verdi

ANKARA - Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak ayında 3 milyar 121 milyon lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı Ocak 2010 dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.    

Buna göre, Ocak ayında bütçeden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artışla 22 milyar 646 milyon lira harcama yapılırken, Ocak ayında bütçe gelirleri ise yine aynı döneme göre yüzde 23,3 artışla 19 milyar 525 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Ocak ayında 2 milyar 967 milyon lira açık veren bütçe, 2010 yılının aynı ayında 3 milyar 121 milyon lira açık verdi.

2010 yılı Ocak ayında faiz dışı fazla ise yüzde 263,6 oranında artarak 2 milyar 968 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bütçe giderleri

2010 yılı bütçe giderleri için öngörülen 286 milyar 981 milyon lira ödenekten Ocak ayında 22 milyar 646 milyon lira gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 18 milyar 796 milyon lira harcama yapılmıştı.

Bu yıl Ocak ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 230 milyar 231 milyon lira ödeneğin yüzde 7,2'si kullanılarak 16 milyar 557 milyon lira gider gerçekleşti.

Bu dönemde bütçeden personele 6 milyar 321 milyon lira verildi. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 oranında artarak 1 milyar 38 milyon lira oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesi sağlık giderleri 2009 yılı Ocak ayında 542 milyon lira iken, bu yılın Ocak ayında yüzde 62,3 oranında azalarak, 204 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu harcamanın 6 milyon lirası kamu personelinin tedavi ve ilaç giderleri, 198 milyon lirasını da yeşil kartlıların tedavi ve ilaç giderleri oluşturdu.

2010 yılı Ocak ayında cari transferler 7 milyar 950 milyon lira olarak gerçekleşirken, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 773 milyon lira transfer yapıldı.

Cari transferler içindeki tarımsal destekleme ödemeleri için bütçeden 456 milyon lira çıkarken, mahalli idare payları ise 1 milyar 688 milyon lira olarak oldu.

Bu yılın Ocak ayında 38 milyon lira sermaye transferi yapılırken, borç verme giderleri 440 milyon lira, faiz giderleri de 6 milyar 90 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri

Geçen yılın Ocak ayında 15 milyar 830 milyon lira olan bütçe gelirleri bu yılın aynı döneminde yüzde 23,3 oranında artarak, 19 milyar 525 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde vergi gelirleri de geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 25,2 oranında arttı ve 17 milyar 304 milyon lira tahsil edildi.

2010 yılı Ocak ayında vergi dışı diğer genel bütçe gelirleri de 1 milyar 955 milyon lira, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 176 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri de 91 milyon lira olarak gerçekleşti.

Vergi türleri itibariyle 2010 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, dahilde alınan KDV'de yüzde 49,8, ÖTV'de yüzde 28,7, ithalde alınan KDV'de yüzde 81,9, Damga Vergisinde yüzde 16,7, harçlar da yüzde 18,7 ve diğer vergi tahsilatında ise yüzde 34,8 oranında artış görüldü.

Gelir Vergisinde yüzde 5,7, Kurumlar Vergisinde yüzde 11,9 ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde yüzde 18,2 oranında azalış meydana geldi.

Bu arada Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak ayı sonuçlarında yer alan açıklamada, 2010 yılı Ocak ayında Dahilde Alınan KDV, ÖTV ve İthalde Alınan KDV tahsilatında geçen yılın aynı ayına göre yüksek oranlı artışlar gerçekleştiği belirtilerek, ''Bu artışla 2009 yılının son çeyreğinde ekonomide belirgin olmaya başlayan canlanmanın 2010 yılının ilk ayında hazırlanarak devam etmesi etkili olmuştur'' denildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.