Ceza hukuku ve yargılamaları Kadir Has'ta tartışılacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

İSTANBUL - Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından organize edilen 'Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler' semineri 10 Mayıs 2013 Cuma günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu'nda saat13:30-17:20 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Seminerde yeni ceza mevzuatı Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şahbaz, Yargıtay 2.Ceza Dairesi Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Çınar, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Birsen Karakaş ve Danıştay 15. Dairesi Üyesi Dr. Selami Demirkol sunumları ile ele alınacak.

Son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verilerine göre Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınmış olan hakların ihlal edildiği iddiasıyla başvurular göz önüne alındığında, Avrupa Konseyi'nin 47 ülkesi arasında hakkında en çok ihlal kararı verilen ikinci ülke konumunda bulunuyor. İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen bu ihlal kararları, biryandan Türkiye'yi her yıl önemli miktarlarda tazminat ödemek durumunda bırakırken; diğer yandan insan hakları alanında uluslararası toplumdaki görünümünü olumsuz etkiliyor. Bu nedenle hem insan hakları alanında yaşanan bu sorunları gidermek, hem de Türkiye'ye yönelik olumsuz algıyı düzeltmek amacıyla iç hukukta değişiklikler yapılıyor.

'Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler' seminerinin amaçları arasında, Türkiye ceza mevzuatında yakın zamanda gerçekleştirilen değişikliklerin uygulamaya nasıl yansıyacağı ve uygulamada ne tür sorunlara yol açacağı konusundaki görüş ve önerilerin bilimsel bir platformda tartışılması ve seminerde sunulan tebliğlerin kitap halinde yayımlanarak tüm hukuk camiasına ulaştırılması yer alıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye aleyhine verdiği kararlarda tutuklama sürelerinin uzun olduğunu ve tutuklamaya ilişkin kararların yetersiz gerekçelendirildiğini vurguluyor. Bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını Yargıtay 2. Ceza Dairesi Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Çınar, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Tutuklamayla İlgili Kararları' ve Yargıtay 4. Ceza
 
Dairesi Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şahbaz, 'Hukukumuzda Tutuklamanın Koşulları ve Adli Kontrol' konuları temelinde değerlendirecek.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında, mahkemenin mahkûmiyet kararlarının sanığa açıklanmaması ve bu nedenle sanığın bu karar aleyhine temyize başvuramaması, uygulama ve öğreti tarafından eleştiriliyor. Bu konu, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Birsen Karakaş tarafından  'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulamasındaki Sorunlar ve İlgili Yargıtay Kararları' başlığı altında açıklığa kavuşturulacak.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce Türkiye aleyhine en çok ihlal kararı verilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı ile ilgili kararlar ise, Danıştay 15. Dairesi Üyesi Dr. Selami Demirkol tarafından 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Açısından Adil Yargılanma Hakkı' başlıklı tebliğde değerlendirilecek.