12 °C

CHP, bazı kanunları Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor

Parti, aralarında maden ve veterinerlik kanunlarının da bulunduğu bazı kanunlar için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

CHP, bazı kanunları Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor

ANKARA - CHP, 6 kanundaki bazı düzenlemeler için Anayasa Mahkemesine gidecek.

Alınan bilgiye göre, Kooperatifler Kanunu ile bazı KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun, Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun, Belediye Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Kamulaştırma Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un çeşitli hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edilecek.

Kooperatifler Kanununun, kontrolörlerin seçilme, çalışma esasları ile görev ve yetkilerinin tüzükle belirlenmesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kooperatifler ve üst birliklerinin yöneticilerini görevden alabilmesine olanak sağlayan hükümlerinin iptali istenecek.

Maden Kanununun ise yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetlerine izin veren hükümlerine itiraz edilecek.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun da süs kuşları ve hayvanları satan işyerlerine sadece bu bitki ve hayvanlarla ilgili tıbbi ürünler satma sınırlaması getiren, hayvan kökenli gıdaların denetimini sadece veteriner hekimlere bırakan, çeşitli konularda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yetki veren hükümlerinin iptali talep edilecek.

Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5997 sayılı "Torba Kanun"un ise asker ve polislerin emeklilik ikramiyelerine ilişkin düzenleme içeren hükmünün iptali istenecek.

Belediye Kanununda değişiklik yapan yasanın ise belediyelere konut, sanayi, ticaret, teknoloji parkları, rekreasyon ve kentsel dönüşüm alanları oluşturma yetkisi veren hükümleri için başvuru yapılacak.

Kamulaştırma Kanununda değişiklik öngören yasanın da  malı kamulaştırılan kişinin sadece tazminat davası açabilmesine olanak sağlayan hükümleri ile kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konusunda sınırlamalar içeren hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün duruldurulması istenecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.