9 °C

Çocukların geleceklerine özel sigorta güvencesi

Sigorta şirketlerinin temsilcileri ülkemizde gelişmekte olan sigorta bilincinin eğitim sigortalarında beklenen seviyede olmadığını söylüyor.

Çocukların geleceklerine özel sigorta güvencesi

İSTANBUL - 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 20 Eylül'de başladı. Türkiye'de MEB bünyesindeki çeşitli örgün eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan toplam 14 milyonu aşan öğrenci var. Bu rakamı genel nüfusa orantılarsak nüfusumuzun yaklaşık yüzde 20'sini öğrencilerin oluşturduğu ortaya çıkıyor.

Üstelik bu rakama 2 milyon 300 bin üniversite öğrencisi dahil değil. Öte yandan Türkiye'de özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı dünyayı sarsan küresel krize rağmen geçen yıla göre 25 bin artarak 420 bine ulaştı. Sigorta bilincinin istenilen düzeye ulaşamadığı ülkemizde nüfusumuzun yaklaşık yüzde 20'sini kapsayan bir alan ise sigorta sektörü için cazip bir pazar olarak dikkat çekse de vatandaşların söz konusu alana yönelik sigorta ürünlerine yönelik fazla bilgi sahibi olmadıkları gözleniyor. Sektörde faaliyet gösteren hemen hemen tüm şirketlerin çocuklarımızın eğitimleri esnasında ebeveynlerin başına gelebilecek vefat, işsiz kalma gibi istenmeyen olaylarda eğitimlerinin yarım kalmamasına yönelik ürünleri bulunuyor.

Söz konusu ürünlerde sigorta süresi ve prim seçenekleri çocukların eğitim süresi, eğitim ücretleri ve bütçenize göre istenilen şekilde belirlenebiliyor.

Ayrıca beklenmeyen durumlarda ödenecek teminat tutarı, sabit veya azalan şekilde seçilerek ödenecek prim miktarları bütçenize göre ayarlanabiliyor. Eğitim sigortaları ile çocuğunuz, siz yanında olamadığınızda da, eğitimine ara vermeden devam edebiliyor.

Sigortalının vefatı halinde çocuğa veya vasisine, sigortalının belirlediği tutarda ve sürede gelir ödemesi yapan sigorta, birçok korumayı içerisinde barındırmasıyla da avantajlı. Sadece anne, baba kendi çocuklarını değil, teyze, hala, amca, dayı gibi yakınlar da eğitim gören çocuğu lehdar gösterip bu sigortayı yaptırabiliyorlar.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu: Çocuklarımızın geleceğini garanti altına alıyoruz

Ülkemizde eğitim sigortalarına olan talep maalesef istenilen düzeyde bulunmuyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol illerimizin yanı sıra, Güneydoğu Anadolu bölgemizde bulunan şehirlerde de eğitim sigortasının ana hedef kitlesi olan 15 yaş altı nüfusun payı yüksek olarak ölçülüyor. Var olan bu potansiyele rağmen; ülkemizde henüz gelişmekte olan sigorta bilincinin, eğitim sigortalarında beklenen seviyede olmadığı söylenebilir. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, eğitim gören tüm çocuklarımızın geleceğini garanti altına alıyoruz.

Şirketimizin müşterilerine sunduğu Eğitim Sigortası ile çocuklar, ailesi yanında olamadığında da, eğitimine ara vermeden devam edebiliyor. Sigortalının vefatı halinde çocuğa veya vasisine, sigortalının belirlediği tutarda ve sürede gelir ödemesi yapan bu ürün, dövize endeksli olması özelliği ile değerini koruması bakımından da avantajlı konumda bulunuyor. Üstelik sadece anne, baba kendi çocuklarını değil, teyze, hala, amca, dayı gibi yakınlar da eğitim gören çocuğu lehtar gösterip bu sigortayı yaptırabiliyor.

AvivaSA Genel Müdürü Meral Eredenk: Faydasına en çok inanılan hizmetlerden

Ülkemizde eğitim sistemi, son yıllarda hem süre hem uygulama hem de maliyetler anlamında büyük değişiklikler yaşadı. Bu değişikliklere paralel olarak ürünlerimizin yapılarını ve sağlayacakları faydaları, yeni düzenlemelere göre yapılandırarak velilerin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verme yolunda çalışıyoruz.

Eğitim sigortaları, müşterilerimizin en çok beğendiği ve faydasına en çok inandığı hizmetlerimizden. Eğitim sigortalarının teminat ve tazminat yapıları gereğince alternatifleri bulunmuyor.

Bunun yanında, elbette bireyler kendi finansal planlamalarını yapmak veya olası risklere karşı ekstra güvence sağlamak amacıyla diğer sigorta türlerini de değerlendirmeliler. Ancak sunduğumuz tüm ürünler kişilerin farklı ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla hazırlanmış olduğu için herhangi biri, bir diğerine alternatif olarak görülmemeli. Eğitim sigortalarının temel farkı, risk sigortalarında (korunma hayat ürünleri) teminat belirlenirken çocuğun eğitim süresinin tamamında oluşacak maliyetin baz alınmasıdır. Böylece, genelde her yıl eğitim süresi kısaldığı için yıllık oranda teminatı da azalarak devam ediyor. AvivaSA olarak biz herkese tek bir ürün sunmak yerine, okulların yapılarına özel çalışmalar gerçekleştirerek her bireye tam ihtiyacı doğrultusunda ürün sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız ürünlerde velinin durumu, çocuğun durumu, okulun ve geri kalan eğitimin devam etmesi için her periyotta karşılanması gereken masraflar göz önüne alınıyor. AvivaSA olarak "anahtar teslim" ürün ve hizmet anlayışımızı bu alanda da yansıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

ERGO İcra Kurulu Üyesi Sedef Korkmaz: Aileyi tüm bireyleriyle kucaklıyoruz

Vizyonumuz, "Aileyi tüm bireyleriyle kucaklamak" Eğitim çağındaki çocuklarımızı yeni ürünümüz "Kep Destek" sigortasıyla güvence altına alıyoruz. Ürün; sigortalı anne ya da babanın kritik bir hastalığa yakalanması, kaza sonucu sakat kalması veya yaşamını yitirmesi durumlarında, çocuğun eğitim ve bakım masraflarını karşılıyor.

Bir yıllık sigorta süresi içinde sigortalı ebeveyni etkileyen kritik bir hastalık ya da kaza durumunun gerçekleşmesi halinde poliçede güvence altına alınmış çocuğa, sigortalının tercihine göre belirlenmiş süre boyunca ve yine sigortalının belirlediği limit kadar her yıl tazminat ödemesi yapılıyor. 18-55 yaş arasındaki sağlıklı her ebeveyn, kritik bir hastalık teşhis edilmediği sürece her yıl yeniden Kep Destek sigortasını yaptırabiliyor. Sigorta yaptırılırken 7 veya 15 bin TL tutarındaki teminat limitleri ve 1 yıldan 5 yıla kadar tazminat ödeme süresi; sigortayı yaptıran kişi tarafından her yıl yeniden belirlenebiliyor.

Chartis Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu: Maddi anlamda yokluğa yer vermiyoruz

Chartis Sigorta olarak ebeveynlerin başına gelebilecek olası talihsiz hadiselerin karşısında, ebeveynlerinden birini veya ikisini kaybeden çocuklarımızın hayatında maddi anlamda bir boşluğa/yokluğa yer vermemek için, Eğitim Giderleri Sigortası Planı ile eşsiz bir hizmet veriyoruz.

Bu plan ile güvence altına alınan yıl sayısı kadar, sigortada ismi geçen tüm çocukların eğitim giderlerini senelik olarak tazmin ediyoruz . Çocuğun gideceği ya da devam etmekte olduğu okulun yıllık giderleri esas alınarak hazırlanan ve dövize endeksli bu sigorta türü, çocukları maddi olarak koruduğu kadar, ebeveynleri enflasyona karşı da koruyor. Ayrıca yurtdışında eğitim gören çocuklarımıza/gençlerimize yönelik olarak hazırladığımız ve 7/24 hizmet sunduğumuz Uluslararası Eğitim Güvenlik Sigortası ile hangi ülkeye giderse gitsin, eğitim alan ve bir kaza veya hastalık sonucu tedavi olması gereken çocuğunuzun tedavi masraflarını da karşılıyoruz.

Ayrıca eğitim poliçelerimize ek olarak Ferdi Kaza poliçelerimiz ile de çocuklarını olası kazalardan korumak isteyen ebeveynlerimize ayrıcalıklı bir hizmet sunuyoruz. Ebeveynlerin bizim poliçemizi seçmelerinin nedenleri arasında; istenilen sağlık kurumundan hizmet alınabilmesi ve harcamaların % 100'de 100'ü olarak tarafımızca karşılanmasını ve yurtdışında 7/24 hizmet sunabilme imkanlarımızın olmasını sayabiliriz.

Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Ömür Şengün: Eğitim sonrası hayat da unutulmamalı

"Best Life" ve "Büyüyen Çocuk" ürünlerimiz tamamen sigortalılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. Bu ürünlerden Best Life, sadece risk teminatı içermekte

olup klasik eğitim sigortası özelliklerini taşırken, Büyüyen Çocuk risk teminatlarının yanı sıra çocuklara öğrenim hayatını tamamladıktan sonra hayata atılma döneminde birikim teminatı da sunan karma bir ürün niteliğinde. Best Life ürününde prim bedeli, teminat tutarı, yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişiyor. Örneğin 40 yaşında bir erkek sigortalı için 4 yıllık ve başlangıç teminatı 60.000 TL olan bir poliçe için (yıllık eğitim masrafının 15.000 TL olduğu varsayımı altında) tek seferde ödenecek toplam prim bedeli 610 TL iken primin 2 yıla yayılan aylık taksitler halinde ödenmesi durumunda aylık prim tutarı sadece 29 TL.

Söz konusu prim tutarları, 4 yılı teminat altına almakta olup vefat teminatı ile tam ve daimi maluliyet teminatını içeriyor. Büyüyen Çocuk ürünümüz risk teminatının yanı sıra birikim teminatı da sunduğu için prim sigorta ettiren tarafından (aylık miminum 75 TL olmak üzere) istediği şekilde belirlenebiliyor. Büyüyen Çocuk sigortası, sigorta süresi içerisinde sigorta ettiren ebeveynin vefatı halinde sigortalı çocuğa maaş ödemesi sağlayan, sigorta süresi sonunda ise kar paylı birikimler üzerinden toplu ödeme veya maaş seçeneği sunan uzun süreli bir sigorta. Bu sigortadan 0-17 yaş arası çocuklar yararlanabilir ve sigorta süresi en az 10 yıl olarak belirlenebilir. Sigorta en geç sigortalı çocuk 25 yaşına gelene kadar devam ediyor."

Zurich Sigorta Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Erdinç: Birçok sorumluluk teminat altında

Zurich Sigorta olarak müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak eğitime yönelik ürünlerimiz mevcut. Sunmuş olduğumuz bazı sigorta ürünleri ile öğrencilerin eğitim masraflarını güvence altına alırken, bazı ürünlerle öğrencilerin hem sağlığını, hem de eğitim sırasında ihtiyaç duydukları ve yanlarında bulundurdukları eşyalarını güvence altına alıyoruz. Bu ürünlerimizden Çocuğumun Eğitimi Sigortası ile öğrenci ister ilkokula gitsin ister üniversitede okusun velinin kaza neticesinde sakat kalması veya vefat etmesi durumunda çocuğunun eğitim masraflarını güvence altına alıyoruz. Diğer bir ürünümüz Üniversiteliyiz Paket Sigortası ise üniversite öğrencilerine yönelik olarak geliştirildi. Bu sigorta ürünümüz ile üniversite öğrencilerini acil durumlar neticesinde tedavileri için gereken masrafları ve yine eğitimleri sırasında ve sosyal faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları elektronik cihazları güvence altına alıyoruz.

Eğitim sektörüne, özellikle eğitim veren kurumlara yönelik de bir sigorta ürünümüz mevcut. Bu sigorta ürünümüz ile kurumlar tüm öğrencilerini kazaların neticelerine karşı korurken aynı zamanda öğrencilerin okul sınırlarında meydana gelen gıda zehirlenmesi neticesinde tedavi masraflarını, kaza neticesinde diş/diş etlerinde oluşacak tedavi masraflarını ve daha birçok sorumluluklarını teminat altına alıyor.

Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak: Çocuklarımız konusunda hedefimiz çok daha büyük

Eğitim Güvence Sigortası adıyla ilk olarak 2004 yılında satışına başladığımız ve sektörün bu konuda ilklerinden olan bir ürünümüz var. Eğitim Güvence Sigorta poliçesi, beklenmedik bir kaza sonucu sigortalının hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlığa maruz kalması durumunda sigortalının çocuklarının eğitim masraflarını karşılayacak bir güvence sigorta poliçesi. Bu ürün, sosyal sorumluluk projesini de beraberinde getirdi. "Çocuklarımızla Birlikte Büyüyecek 100.000 Ağaç" sosyal sorumluluk projesi ile düzenlenecek her eğitim güvence poliçesi ile birlikte bir fidan dikiliyor.

Işık Eğitim Güvence Sigortası, çocuklarımızın eğitimine ve yaşadıkları çevreye olan duyarlılığımızın göstergesi. 2009 yıl sonu üretim rakamlarına bakıldığında ürünümüzün satışa sunulduğu 2004 yılından itibaren %260 oranında bir artış sağladı. 2009 yıl sonu itibariyle yaklaşık olarak 41.000 öğrencinin eğitimi güvence altına alındı. Şüphesiz hayatta en değerli varlıklarımız çocuklarımız olup hedefimiz çok daha büyük. Eğitim Güvence Sigortası'na benzer olarak ferdi kaza ürünümüz mevcut.

Ferdi kaza 1 yıllık yapılırken Eğitim Güvence Sigortası öğrencinin eğitim süresi boyunca ilkokuldan lise son sınıfa kadar devam edebiliyor. Eğitim Güvence Sigorta poliçesi ile çocuğunuzun eğitim masrafları, bir defa prim ödemesi ile; eğitim süresi boyunca, seçilen limitler dahilinde güvence altına alınıyor. Ferdi Kaza Sigortası'nda ise sadece poliçenin yapıldığı yıl için ve poliçede yazılı limitler dahilinde teminat veriyor. Ürünümüzün geniş kapsamlı olması, priminin uygun olması ve tek poliçede bir defa prim ödeyerek bütün eğitim süresi boyunca (maksimum 13 yıl) teminat verilmesi ürünümüzü farklı kılıyor.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap