17 °C

Çözüm Süreci Kurulu oluşturuldu

Çözüm Süreci Kurulu'nun da oluşturulduğu Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Çözüm Süreci Kurulu oluşturuldu

ANKARA- Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Kapsamında Yürütülecek Çalışmalara İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, yer aldı. 

Kararda, 2002'de 58. hükümetin kuruluşundan itibaren kararlı bir şekilde gerçekleştirilen demokratik reformların ve 2009'da başlatılan Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin bir devamı olarak, 2013'te 61. hükümet tarafından daha güçlü, demokratik, özgür, güvenli ve huzurlu bir Türkiye için "çözüm süreci" olarak adlandırılan sürecin başlatıldığı kaydedildi. 

Çözüm sürecinin bölücü terörü sona erdirerek Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmeyi, ülkenin istikrar ve kardeşliğini geliştirmeyi, Türkiye'yi demokraside, hukukta, ekonomide, dış politikada dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi haline getirmeyi hedeflediği belirtildi. 

Kararda, "Çözüm süreci, temel yaklaşımı çokluk içinde birlik ve kardeşlik olan, tek bir insanın hakkını korumayı tüm insanlığın hakkını korumak olarak gören eşsiz bir kadim medeniyet üzerinde yükselmektedir" ifadeleri yer aldı. 

Bu kanunun sürecin daha kapsamlı bir yasal dayanağa kavuşturulması amacıyla hazırlandığı, düzenlemeyle ihtiyaç duyulan adımların zamanında, etkili ve koordineli bir şekilde atılması açısından genel bir perspektif sunacağı ve devlet kurumlarının yapacakları çalışmalar için genel ilkeleri içermekte olduğu bildirildi. 

Temel aktör "Bakanlar Kurulu"

Çözüm süreci kapsamında yürütülecek çalışmaların temel aktörünün "Bakanlar Kurulu" olarak belirlendiği, hükümete bu konuda genel bir yetki ve sorumluluk verildiği kaydedildi. Devlet politikası haline gelen çözüm sürecini daha güçlü bir şekilde sürdürmek için ilgili tüm kurumları koordine etmeye, nihai çözümün sağlanması için gerek duyulan yeni yöntemleri devreye sokmaya ve toplumun desteğini artırmaya yönelik gerekli çalışmaları yapmaya devam edileceğinin hükümet programında yer aldığı belirtildi. 

Kanunun çözüm süreci kapsamında sorumlu ve ilgili kurumlar ile gerekli uygulama izleme ve koordinasyon mekanizmaları tarafından yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlediği kaydedildi. 

Çalışma alanları, "Siyasi alana, siyasi kurum ve aktörlere yönelik çalışmalar, hukuki düzenlemeler ve insan hakları, sosyal programlar, ekonomik tedbirler, kültürel programlar, toplumsal destek ve sivil toplum çalışmaları, güvenlik ve silahsızlandırma, sorunun parçası olan aktörlerle temas, diyalog ve benzeri çalışmalar, eve dönüşler ile sosyal yaşama katılım ve uyum alanında çalışmalar, psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmaları, kamuoyu bilgilendirme ve kamu diplomasisi çalışmaları" olarak belirlendi. 

Çözüm Süreci Kurulu oluşturuldu

Yürütülecek çalışmalar ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulama sonuçlarının en üst düzeyde takibi, gerekli strateji ve politikaların geliştirilmesi, görevli bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Çözüm Süreci Kurulu'nun oluşturulduğu ifade edildi. 

Çözüm Süreci Kurulu, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı'ndan oluşturuldu. Kurulun gündemine bağlı olarak, ilgili diğer bakan ve kamu görevlileri de görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilecek. 

Çözüm Süreci Kurulu'nun görevleri, "uygulanacak strateji ve politikaları belirlemek, uygulamayı izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sorumlu kurumları ve ilgili kurumları belirlemek, taslak eylem planlarını, raporlarını değerlendirmek, alınması gereken tedbirleri belirlemek, gerekli görülen diğer konularda kararlar almak" şeklinde sıralandı. 

İlgili kurumlardan en az müsteşar yardımcısı düzeyinde temsilcilerin katılımıyla Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon Komisyonları oluşturulacağı, komisyonların, taslak eylem planları ve taslak uygulama raporlarını kurula sunulmak üzere müsteşarlığa göndereceği belirtildi. 

Eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasında komisyonların, gerek görülmesi halinde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği yapabileceği ifade edildi.

Kanun yürürlüğe girdi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap