11 °C

Demir çelikte yol haritası belirlendi

Yassı çelikte sektöre zarar veren gümrüksüz ithalat gözden geçirilecek.

Demir çelikte yol haritası belirlendi

 

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Türkiye demir çelik ve demir dışı metaller sektörüne ilişkin 2012-2016 yıllarını kapsayan Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlandı. Planın dış ticaretle ilgili kısmında, yerli üreticilerin korunması amacıyla ithalatta yaşanan fiyat temelli sıkıntıların giderilmesi yönünde usulüne uygun önlemlerin alınması politikası yer alıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Eylem Planı; hukuki ve idari düzenlemeleri yapma, üretim altyapısını geliştirme ve dış ticarette aksayan yönleri giderme, insan kaynakları ve  ar-ge olmak üzere 5 başlık altında yer alan 24 alt başlıktan oluşuyor.

Planın dış ticaretle ilgili kısmında, yerli üreticilerin korunması amacıyla ithalatta yaşanan fiyat temelli sıkıntıların giderilmesi yönünde usulüne uygun önlemlerin alınması politikası yer alıyor.

5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre “İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıkların, CIF bedelinin yüzde 1’i ile, hurdaların CIF bedelinin yüzde  0.5’i oranında alınan çevre katkı payının azaltılması için çalışılacak.

Ağır ve tehlikeli sanayi işletmelerinin kurmak zorunda oldukları işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre birimlerinin OSB, Serbest Bölge ve Endüstri Bölgeleri’nde ortak birimlerin kurulması yönünde mevzuat düzenlemeleri yapılmasına çalışılacak.

Türkiye‐AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın devlet yardımlarını kısıtlayan hükümlerinin daha esnek bir çerçeveye oturtulması yönünde girişimler artırılarak sürdürülecek.

Maden ruhsatlarının, yatırımı gerçekleştirebilecek bilgi birikimine, mali güce, teknik altyapıya ve sektörel deneyime sahip  şirketlere verilmesini mümkün kılacak düzenleme yapılacak.

Rüzgâr enerjisi yatırım sözleşmelerinde yerli girdi kullanımı teşvik edilecek.

Kamu yatırımlarında en yüksek katma değeri sağlayacak  şekilde yerli girdi kullanımı teşvik edilecek.

Çevreye yönelik yatırımları destekleyici teşvikler uygulanacak.

Bölgesel enerji boru hatlarının projelendirme ve uygulama aşamalarında, yurtiçi katma değeri azamiye çıkaracak şekilde yerli sac kullanılarak üretilen boruların ve diğer yerli malzemelerin kullanımına öncelik verilecek.

Demir ve demir dışı cevher aramalarına önem verilecek ve maden aramaları desteklenecek.

Yerli üretim dalının ithalatta yaşadığı fiyat temelli bu sıkıntıları bertaraf etmek için ticaret politikası önlemleri çerçevesinde usulüne uygun yapılacak başvurular üzerinden işlemler yapılmalı.

Komşu ülkelerden en fazla ihracat yapılan;  Irak,  İran ve Suriye’ye demiryolu taşımacılık imkânlarının sağlanması, mevcutların geliştirilmesi, özel firmaların vagon işletmelerinin önünün açılması, sadece ihracatımızın değil, komşu ülkelerle turizm ve bavul ticaretinin de gelişmesine ve bölgesel ekonominin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Bazı alaşımlı çelik ve dar bant yassı çelik ürünlerinde, “0” gümrükle ithalata izin veriliyor olması, yassı çelik ithalatını arttırmakta ve yurtiçi üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Bu yönde alınacak tedbirler, yassı çeliklerde yurtiçi kapasite kullanım oranlarının arttırılmasına ve dış  ticaret açığının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün, özürlü istihdamına yönelik zorunluluktan muaf tutulması yönünde yasal düzenleme yapılacak.

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.