10 °C

Denizyolu taşımacılığı yapanlar ile ithalatçılar tartışmasın

Denizyolu taşımacılığı yapanlar ile ithalatçılar tartışmasın

 

Hasan AKDOĞAN

hakdogan@akddenetim.com

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre; Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye gümrük bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisinin, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirmesi gerekiyor.

Varış bildiriminin veri işleme tekniği yoluyla verileceği ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için lüzumlu bilgileri içermesi gerekiyor.

Denizyolu taşımacılığında verilen varış bildirimi, yapılan gemi kontrol işlemlerini müteakip, geminin limana yanaşmış olması koşuluyla gümrük idaresi tarafından onaylanıyor. Varış bildiriminin gümrük idaresi tarafından onaylanmasından sonra gemiden eşya boşaltılmasına izin verilmiş oluyor.
Denizyolu taşımacılığında özet beyan bilgileri üzerinden yapılan risk analizi sonucunda gümrük idaresince muayene edilmesine karar verilen eşyanın başka bir limana sevk edilmesine ilişkin talepte bulunulması halinde, muayenesi tamamlanmadan eşyanın sevkine izin verilmeyeceği ve muayene sonucuna göre işlem yapılacağı talimatı tüm gümrük idarelerine iletilmiş bulunuyor.

Eşyanın muayenesi de, eşyanın ve muayenenin niteliğine göre gümrük idaresinin uygun göreceği yerde yapılabiliyor. Eşyanın liman sahasına indirilerek geminin limandan ayrılmasının talep edilmesi durumunda, eşyanın liman sahasına alınmasına engel bir durum bulunmaması koşuluyla eşyanın gemiden indirilmesini müteakip geminin limandan ayrılmasına izin verilmesi isteniyor.

Sayın okurlar biliyorsunuz bir gemide çok sayıda ithalatçının eşyası bulunabiliyor. Dolayısıyla yukarıda belirtilen yeni düzenlemenin tartışmalara yol açmaması gerekiyor. Gümrük idaresinin uygulamalarına yardımcı olmaktan başka yol görünmüyor.
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.