16 °C

Doğan'ın itirazı kabul edildi

713 milyon liralık vergi cezası davası esastan bozuldu.

Doğan'ın itirazı kabul edildi

İSTANBUL  - Danıştay, Doğan TV aleyhine sonuçlanan kurumlar vergisi ile ilgili karara yapılan itirazı kabul etti. Böylece, 713 milyon liralık vergi cezası davası esastan bozulmuş oldu.

Doğan Yayın Holding'den KAP'ta yayınlanan açıklamasında şöyle denildi:

"Daha önce ilgili Vergi Mahkemesi'nde, bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlandığını kamuya açıkladığımız 2006 yılı Kurumlar Vergisi ile ilgili vergi dava sonuçlarına, Doğan TV Holding A.Ş. tarafından yapılan itiraz, Danıştay tarafından kabul edilmiş ve ilgili Vergi Mahkemesi'nin Kararı esastan bozulmuştur.  

Buna göre; daha önce Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlanan 713.304.326,-TL (Yediyüzonüçmilyon Üçyüzdörtbin Üçyüzyirmialtı Türk Lirası) tutarındaki Vergi Mahkemesi Kararı Danıştay tarafından esastan bozulmuş olmaktadır.

Hatırlanacağı üzere; söz konusu davanın aleyhte sonuçlanması nedeniyle Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen ancak Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan gecikme faizi tutarı da 340.324.577,-TL (Üçyüzkırkmilyon Üçyüzyirmidörtbin Beşyüzyetmişyedi Türk Lirası) idi. [Gecikme faizi ile birlikte vergi aslı ve cezası toplam 1.053.628.903,-TL (Birmilyar Elliüçmilyon Altıyüzyirmisekizbin Dokuzyüzüç Türk Lirası)] 

Diğer taraftan, Doğan TV Holding A.Ş. lehine sonuçlanan 1.318.413,-TL (Bir milyon Üçyüzonsekiz bin Dörtyüzonüç Türk Lirası) tutarındaki vergi dava sonuçları da Danıştay tarafından onanmıştır. "

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap