8 °C

Doğan'ın vergi cezası 'durduruldu'

Doğan TV Holding'e tebliğ edilen 1 milyar 47.9 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesinin yürütmesi durduruldu.

Doğan'ın vergi cezası 'durduruldu'

İSTANBUL – Danıştay, Doğan TV Holding'e tebliğ edilen 1 milyar 47.9 milyon TL tutarındaki vergi ve ceza ihbarnamesinin yürütmesini durdurdu. Davanın esastan görüşülmesine daha sonra devam edilecek.

Doğan Yayın Holding'den KAP'a yapılan bilgilendirmede, Holdingin bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş.'nin talebinin Danıştay tarafından uygun bulunduğu, Vergi/Ceza ihbarnamesinin yürütmesinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen 1.047.915.388 -TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesi'ne dayanak teşkil eden İstanbul 3'üncü Vergi Mahkemesi Kararının Doğan TV Holding A.Ş. aleyhe sonuçlanan kısmına ilişkin olarak, Doğan TV Holding A.Ş.'nin yürütmenin durdurulması talebinin Danıştay tarafından kabul edildiğine ilişkin kararı bugün Borsanız Birinci Seans kapanışının ardından öğleden sonra Şirket avukatlarınca teslim alınmıştır. 

Gelinen bu aşamada, Danıştay'ın söz konusu Kararı gereğince, Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen 1.047.915.388,-TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesi'nin bu aşamada ödenmesi söz konusu olmayıp; davanın esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edilecektir.  

Bilindiği üzere, bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. tarafından, 2006 yılı Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi ve Cezası ile ilgili olarak toplam 713.304.328,-TL tutarındaki davanın bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlandığı 18.08.2010 tarihinde Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmıştır.

Takiben, söz konusu 713.304.328,-TL tutarını ve ayrıca bunun için hesaplanan 334.611.060,-TL tutarındaki gecikme faizi/karar harcını içeren toplam 1.047.915.388,-TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesinin bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edildiği ve Doğan TV Holding A.Ş.'nin aleyhine neticelenen söz konusu vergi dava sonucunu, yürütmesinin durdurulması talebini de içerecek şekilde, temyiz ettiği de yine Şirketimiz tarafından 20.08.2010 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 18.08.2010 tarihli açıklamamızda da yer aldığı üzere; Doğan TV Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında "kısmen lehte ve kısmen aleyhte" sonuçlanan diğer davalar ile ilgili olarak ise henüz tarafımıza yazılı bir tebligat yapılmamış olup, yazılı tebligat yapıldığı takdirde ayrıca açıklama yapılacaktır."

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap