16 °C

Döner sermayelilere, dönüşüm için 15 ay süre

İşletmelere, detaylı hesap planının uygulamasında kullanılan bilgi işlem programlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları için 31 Aralık 2011'e kadar süre verildi.

Döner sermayelilere, dönüşüm için 15 ay süre

ANKARA - Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yeni açılan ve yardımcı hesaba dönüştürülen hesaplar, döner sermayeli işletmeler hesaplarının konsolidasyonu için kullanılacak ortak yardımcı hesaplar ve işletmelerin detaylı hesap planlarının hazırlanmasında uyulacak esas ve usuller belirlendi.

İşletmelerin bağlı oldukları kamu idareleri 31 Aralık 2011 tarihine kadar bilgi işlem programlarında gerekli düzenlemeleri yaparak, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla detaylı hesap planının uygulamasına başlayacak.

Maliye Bakanlığının "Döner sermayeli İşletmeler Genel Tebliği"Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İşletmelerin bütçe uygulamalarında kullanacakları "Kurumsal Sınıflandırma Anahtarı Tablosu", "Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu", "Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu" ve "Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu" belirlenirken, işletme hesaplarının, işletme bütçesiyle ilişkisinin kurulması amacıyla bütçe hesapları açıldı.

Bütçe hesapları ana hesap grubu; işletmelerin bütçe gelir ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılacak. Bu ana hesap grubu; bütçe gelir hesapları, bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, bütçe gider hesapları ve bütçe uygulama sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenecek.

Nazım hesaplar ana hesap grubunda; ödenek hesapları, taahhüt hesapları ile diğer nazım hesaplar grupları açılacak.

İşletmelerin bağlı oldukları kamu idareleri 31 Aralık 2011 tarihine kadar bilgi işlem programlarında gerekli düzenlemeleri yaparak, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla detaylı hesap planının uygulamasına başlayacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap