12 °C

Dövizli askerlik bedeli düşüyor

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik hizmetini yerine getirmiş olmaları için ödemeleri gereken 6 bin euronun bin euroya indirilmesini de öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Dövizli askerlik bedeli düşüyor

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki askerlik hizmetlerini yerine getirmiş olmak için ödemeleri gereken 6 bin euro, bin euroya düşürülecek. 

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

Tasarıya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bağlı bulundukları yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmak suretiyle, 1000 avro ya da karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Mevcut düzenlemede ödenmesi gereken söz konusu ücret 6000 avro. 

Bu düzenlemeden yararlanacak Türk vatandaşlarında şu şartlar aranacak: 

- Yurt dışında doğarak ya da kanuni rüşt yaşına kadar ikamet etme amacıyla yabancı bir ülkeye giderek oturma ya da çalışma izni ile yurt dışında yaşıyor olmak veya kanuni rüşt yaşına kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin de vatandaşlığını kazanmış olmak. 

- Başvuru sırasında bulunulan yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmiş olmak. 

- Kanuni rüşt yaşına kadar alınan eğitimin en az 5 yıllık bölümünü yabancı ülkede tamamlamış olmak. 

- Başvuru tarihi itibariyle halen yurt dışında yaşıyor olmak. 

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da 1000 avro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak fazladan yapılmış ödemeler iade edilmeyecek.  

Tasarıyla, er ve erbaşlara verilen harçlıklar da artırılacak. Buna göre, er ve erbaşların harçlıklarının hesaplanmasında sırasıyla çavuş, onbaşı ve er için esas alınan 400, 350, 300 gösterge rakamları, 1172, 1040, 910 olarak değişecek. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar için 800, onbaşılar için 700, erler için 600 esas alınan gösterge rakamları, sırasıyla 2344, 2080, 1820'ye yükseltilecek. 

Askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında, "teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığı" yerine "2680 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar" esas alınacak. 

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.