13 °C

Durumu zayıf üniversitelere Maliye'den yardım

Mali durumu zayıf 28 üniversiteye 400 milyon lira dolayında yardım yapılacak.

Durumu zayıf üniversitelere Maliye'den yardım

ANKARA - Maliye Bakanlığı, mali durumu zayıf 28 üniversiteye 400 milyon lira dolayında yardım yapmaya hazırlanıyor.

6009 sayılı Kanunla, devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinden, ilgili üniversite rektörlüğünün talebi üzerine Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) bağlı olduğu devlet bakanları ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanından oluşan kurulca belirlenmiş kriterler çerçevesinde mali durumu zayıf üniversitelere yardım yapılması öngörülmüştü.

Kanunda söz konusu yardımın "üniversitelerin belirlenecek tedbirleri uygulamayı kabul etmesi ve fiilen uygulaması şartıyla, yapılacak protokol kapsamında Bakanlar Kurulu Kararıyla" gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kurul, devlete ait üniversite döner sermaye işletmeleri sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerine yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları belirledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in oluruyla yürürlüğe konulan düzenlemeye göre, döner sermaye işletmelerinden borcun gelire oranı yüzde 20'nin üzerinde olanlara, talepte bulunmaları halinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Maliye Bakanlığı tarafından yardım sağlanacak.

Döner sermaye işletmelerine yapılacak yardım tutarı da, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Yardım ne zaman?

Üniversitelerden yardım kriterine uyan ve Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, 27 Eylül Pazartesi akşamına kadar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvuracak.

Yardım talepleri değerlendirilecek ve Bakanlıkça 10 gün içinde protokol taslağı oluşturulacak. İlgili üniversitenin oluşturulan protokol taslağını 5 gün içinde imzalayarak, Bakanlığa iletmesi halinde de, yardım talepleri ve yardımın tutarına ilişkin teklif, Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararının ardından da, protokolde belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilgili döner sermaye bütçesine yapılacak yardım tutarının yüzde 55'i ilgili üniversite bütçesine 3 gün içinde aktarılacak.

Üniversitenin protokolde yer alan şartları yerine getirdiğinin Komisyon tarafından tespiti durumunda, toplam tutarın yüzde 15'i 20 Aralık 2010, yüzde 15'i 25 Şubat 2011, kalan yüzde 15'lik bölümü de 25 Nisan 2011 tarihlerinde Maliye tarafından üniversite bütçesine gönderilecek.

Ancak, üniversitenin bu süreler dahilinde protokoldeki şartları yerine getirememesi durumunda, şartların yerine getirildiğinin tespitine kadar üniversite bütçesine aktarma yapılmayacak. Bu şekilde yapılacak aktarmalar da hiçbir şekilde 1 Ağustos 2011 tarihini geçemeyecek.

Üniversitelerden ne isteniyor?

Maliye Bakanlığı yetkilileri, yardım sağlanacak üniversitelerden hazırlanacak protokoller ile "giderlerini gelire göre ayarlama, borçlarını azaltma, en azından bir dönem bu seviyenin üstüne çıkmama, muhasebe sistemlerini düzeltme ve standartlara uyumlu hale getirme" gibi temel koşullara uyum sağlamalarının isteneceğini belirtti.

Yetkililer, getirilen koşullara uygun davranacak üniversitelerin protokol hükümlerine uyup uymadıklarının da 3 yıl boyunca yakından takip edileceğini bildirdi.

Borç-gelir oranına göre başvurmaları ve protokol yapmaları halinde yardımdan yararlanabilecek 28 üniversite için 400 milyon lira dolayında bir yardım üzerinde duruluyor. Ancak yardım tutarının her üniversite için Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı tespit edileceğine dikkat çeken yetkililer, rakamın da bu çerçevede kesinleşeceğine işaret ediyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap