9 °C

Düzenleme firmalara nefes aldıracak

Bakan Çağlayan, Libya'da iş yapanların kredilerine yapılan düzenlemenin firmalara büyük kolaylıklar getirdiğini belirtti.

Düzenleme firmalara nefes aldıracak

ANKARA - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesinin, Libya'da iş yapıp likidite sıkıntısı içinde bulunan firmalara nefes aldıracağını belirtti.

Bakan Çağlayan, yazılı açıklamasında, dün Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Libya'da iş yapan Türk firmalarına büyük kolaylıklar getirildiğini belirtti.

Maliye Bakanlığının, Libya'daki olaylar nedeniyle zarara uğramış Türk firmalarına uygulanacak vergilendirmenin 'mücbir sebep' kapsamına alınması ve mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya kadar vergi yasaları açısından söz konusu firmalar için sürelerin durdurulmasını sağladığını anımsatan Çağlayan, dün de Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

SSK Prim ödemeleri ötelendi

Diğer taraftan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 8 bin 92 Türk işçisine, şirketlerin talep etmesi durumunda, kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme yapma kararı aldığını hatırlatan Çağlayan, Libya'da iş yapan firmaların çalışanlarının, 506 sayılı Kanun çerçevesinde, SSK Prim ödemelerinin 3 ay süre ile ve faizsiz olarak ötelendiğini kaydetti.

Eximbank'ın 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi'ne ilişkin olarak Libya'da iş yapan firmalara bazı kolaylıklar getiren düzenlemeleri yaptığını anımsatan Bakan Çağlayan, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemesinin de Libya'da iş yapan firmalara büyük kolaylıklar getirdiğini belirtti.

Çağlayan, 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olan bu düzenleme ile firmaların Libya ile ilgili almış oldukları kredileri çok daha iyi koşullarda yapılandırabileceklerini bildirdi.

Yakın izlemeye alınan krediler 2 kez yeniden yapılandırılabilecek

Söz konusu düzenleme ile Libya için firmaların kullandığı kredilerin sorunlu kredi olarak tanımlanmayacağını, yakın izlemeye alınacağını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın Libya'ya ilişkin kredilerinin yakın izlemeye alınmış olması, firmalarımızın kredibilitesini devam ettirecek bir düzenlemedir. Yapılan düzenleme ile yakın izlemeye alınan krediler 2 kez yeniden yapılandırılabilecektir. Kredi ödemesinde sorun yaşayan firmalarımızın 'donuk alacak' olarak sınıflandırılan başka kredileri varsa Libya ile ilgili işle kullandırılan kredileri de aynı grupta değerlendirilecektir. Firmalarımız bu düzenleme ile sadece Libya'daki işle ilgili kullandıkları kredilerde değil, tüm kredilerinin üç kez yeniden yapılandırabileceklerdir.

Yapılan bir diğer düzenleme de bankaların Libya'ya ilişkin donuk kredilere isterlerse karşılık ayırmayabilecek olmasıdır.

Ayrıca, yeniden yapılandırılan kredi ödemelerinde de firmalarımız lehine düzenleme yapılmıştır. Mevcut düzenlemede toplam kredilerin en az yüzde 15'nin ödenmesi koşulu aranırken, Libya ile ilgili çıkarılan bu düzenleme ile birinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 5'nin geri ödenmiş olması, ikinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 10'unun ödenmiş olması, üçüncü yeniden yapılandırmada ise toplam alacak tutarının yüzde 15'nin geri ödenmesi şartı getirilmiştir."

Çağlayan, yapılan düzenlemenin, özellikle Libya'da iş yapıp, likidite sıkıntısı içinde bulunan firmalara nefes aldıracağını belirtti.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.