13 °C

DYH, 343 milyon lira zararda

Holding'in faaliyet raporu, KAP'ta yayımlandı

DYH, 343 milyon lira zararda

İSTANBUL - Doğan Yayın Holding, geçen yıl 343 milyon lira konsolide net zarar açıkladı.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 döneminine ait faaliyet raporuna göre, şirketin geçen yılki zararı arttı.

Şirketin 2008 yılında 323,9 milyon lira olan konsolide net zararı geçen yıl 343 milyon 31 bin liraya yükseldi.

Bağımsız denetçi raporunun görüş bölümünde, ilişikteki konsolide finansal tabloların Doğan Yayın Holding A.Ş ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığı belirtildi.

Raporun "Görüşü Etkilemeyen Husus" bölümünde, Doğan Yayın Holding A.Ş ve bazı bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap dönemleri vergi incelemesine tabi tutulduğu ifade edilerek, şöyle denildi:

"Düzenlenen vergi inceleme raporlarında vergi aslı ve ziyaı olarak toplam 4.996 milyon Türk Lirası vergi cezası hesaplanmıştır. Grup, söz konusu vergi ceza ve ihbarnamelerinin terkini amacıyla uzlaşma görüşmeleri dahil olmak üzere yasal süreçleri başlatmıştır. Bu süreçte Grup, üzerinde uzlaşma sağlanmayan vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla ilgili vergi daireleri aleyhine davalar açmıştır. Detayları yine dipnot 19'da açıklandığı üzere, Grup üzerinde uzlaşma sağlanmayan ve ilk vergi mahkemelerinde sonuçlanmayan 4.037 milyon TL tutarındaki vergi cezalarına ilişkin hukuk müşavirleri ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolarında karşılık ayırmamıştır. Bu rapor tarihi itibariyle Grup tarafından açılan davalar yargılama sürecinin çeşitli aşamalarında devam etmekte olup, uzlaşma sağlanmayan ve ilk vergi mahkemelerinde sonuçlanmayan vergi cezalarına ilişkin davaların sonuçları üzerinde önemli bir belirsizlik bulunmaktadır."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.