11 °C

E-ihale sürecinde ilk adım atıldı

Kamu İhale Kurumu, elektronik ihale sürecinin ihale dokümanı hazırlanmasına yönelik ilk adımını uygulamaya koydu.

E-ihale sürecinde ilk adım atıldı

ANKARA - Kamu İhale Kurumu (KİK), elektronik ihale sürecinde ilk adımını hayata geçirdi. İhale dokümanının elektronik ortamda hazırlanmasını içeren bu sürecin ardından, elektronik tebligata ilişkin ikinci adım, 1 Aralık'ta atılacak.

Tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği son aşamaya ise 1 Mart 2011 tarihinde geçilecek. Ancak ihale dokümanı hazırlamaktan, teklif göndermeye, sözleşme yönetimine kadar tüm sürecin elektronik ortamda yapılacağı bu aşama, yalnız tıbbi cihazlar ve ilaç alımını kapsayacak. Diğer alımlar, süreç içinde sisteme dahil edilecek.

"Sistem, belli kişilere yönelik doküman hazırlamayı öngörüyor"

Kamu İhale Kurumu Başkanı Hasan Gül, yaptığı açıklamada elektronik ihale ile ilgili çalışmaların 2004 yılında başlatıldığını, 2008 yılında 5812 sayılı yasa ile hukuki altyapısının oluşturulduğunu belirterek, bir süredir test çalışmalarını yürüttükleri Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) 1 Eylül itibariyle devreye alındığını söyledi. Gül, Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanılmasına ilişkin esasların belirlendiği tebliğ taslağının tamamlandığını, önümüzdeki günlerde yayımlanacağını söyledi.

EKAP'ın ilk sürümünün devreye girmesiyle, idarelerin, tüm ihaleler için EKAP bünyesinde doküman hazırlayacaklarını belirten Gül, "Sistem, doküman hazırlanırken mevzuata uygunluğu denetliyor, hatasız hazırlanmasını sağlıyor ve belli kişilere yönelik doküman hazırlamayı büyük ölçüde önlüyor" dedi.

İdarelerin, bu aşamada EKAP'a kayıt olması gerektiğini, istekliler için ise şu an zorunluluk bulunmadığını kaydeden Gül, "1 Eylül tarihi itibariye isteklilerin EKAP'a üye olarak alabilecekleri ilave bir hizmet yok. EKAP'ın bu aşamada getirdiği yenilik, ihale dokümanını idareye gitmeye gerek kalmadan sistemden görebilmesi, bunun için de kayıt olmasına gerek yok" dedi.

İsteklilerin 1 Aralık'tan sonra ise sisteme kayıt olarak, dokümanı e-imza veya mobil imza yoluyla indirebileceğini, böylece idareye gidip doküman satın almaları gerekmeyeceğini belirten Gül, idarelerin de 1 Aralık'tan sonra tebligatları EKAP üzerinden gerçekleştireceğini söyledi.

Gül, 1 Mart 2011 tarihinde de tıbbi cihazlar ve sarf malzemelerinde tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütüleceği ilk ihaleyi yapacaklarını belirterek, daha sonra sürecin tüm sektörlere ve alımlara yaygınlaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Sonraki sürece ilişkin bir takvim bulunup bulunmadığı sorusuna karşılık Gül, "Takvimimiz yok. Elektronik ihale için ayrıntılı veri tabanı gerekiyor, diğer sektörlerde altyapı hazır değil, hazır oldukça onlarda da geçiş yapılacak" dedi.

Gül, elektronik ihalenin "tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinde" başlatılmasının temelinde, bu alandaki mal alımları için kodların İlaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTTUB) bulunması olduğunu söyledi.

Hasan Gül, elektronik ihalenin mal alımlarında başlatılacağının da altını çizerek, hizmet alımı ve yapım işlerinde elektronik ihaleye geçmenin daha zaman alacağını söyledi. Sözkonusu alımlarda sürecin daha karmaşık olduğunu kaydeden Gül, "Malda, malı tanımlamak biraz daha teknik bir konu, hizmeti ve yapım işini tanımlamak daha farklı tabii. İş deneyim belgeleri gibi farklı belgelerin sisteme yüklenmesi gerek, üstelik işin niteliği itibariyle istenen belge sayısı da daha fazla" dedi.

E-ihale sistemi

Elektronik ihaleyle, kamu ihalelerindeki "yolsuzluk" algısının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistemle, "kamu alımları sürecinde şeffaflığın, eşitliğin, katılımın, rekabetin artırılması ve güvenilirlik, kamuoyu denetimi, kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasının sağlanması" hedefleniyor.    

Kamu İhale Kurumunun Avrupa Birliği ve dünya uygulamalarından hareketle Türkiye'ye özgü tasarladığı sistem, elektronik kamu alımları platformu üzerinden yürütülecek.

EKAP'ın hayata geçirilmesi şu 7 safhadan oluşuyor:

- İhtiyacın belirlenmesi: İhtiyaç raporunun hazırlanması

- İhale kayıt işlemleri: İhale kaydı, yaklaşık maliyet hesaplama, İhale Kayıt Numarası'nın (İKN) alınması

- İhale dokümanının hazırlanması: İdari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar, ihale ilanları

- Teklif hazırlama: İhale dokümanının indirilmesi, teklif dosyası hazırlama, şifreleme ve elektronik imzalama, teklif gönderme (iki aşamalı)

- Teklif değerlendirme: Katılım yeterlilik kontrolleri, yasaklılık kontrolü, ekonomik açıdan en avantajlı teklif seçimi, ihaleyi karara bağlama ve sonuçlandırma,

- Elektronik tebligatlar: Kesinleşen ihale kararı, diğer bildirimler

- Sözleşme yönetimi: Sözleşme devirleri, yasaklama işlemleri, faturalandırma, ödeme.

1 Mart sonrası hedefler

Tümüyle elektronik ortamda ilk ihalenin gerçekleştirilmesinin ardından, e-ihale sürecindeki hedefler şöyle olacak:

- Elektronik teklif tüm sektörlere yaygınlaştırılacak.

- Tüm satın alma kalemleri sayısallaştırılacak.

- Elektronik katalog kullanılabilecek.

- Şikayet başvuruları ve sözleşme yönetimi elektronik ortamda yapılacak.

- Elektronik eksiltme yapılabilecek.

- Dinamik satın alma sistemi kurulacak.

- Akreditasyon-sertifikasyon sistemi oluşturulacak.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.