Eğitim turizmi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hayri TEMÜR / Turizm Yazarı

Eğitim turizmi, insanların kendilerini belli bir alanda geliştirmek, bir şeyler öğrenmek ve kariyer yapmak için belli bir bölgeye veya ülkeye gitmeleri ile gerçekleşen bir turizm çeşitidir. Turizm literatürünü incelediğimizde eğitim turizminin "belli bir bölgede herhangi bir öğrenme deneyimine katılma amacı olan bir grubun o bölgeye seyahatlerini kapsayan program"(1) şeklinde tanımlandığını da görmekteyiz.

Bugünkü boyutu ile eğitim turizmi; uygulamalı eğitim, teorik eğitim, kongre ve seminerler, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi (ERASMUS - FARABİ…vb) gibi eğitsel faaliyetleri içine almaktadır.

Bugün dünya'da birçok ülkede eğitim turizmi yaygın durumdadır. Bu ülkelerden bazıları ise İngiltere, ABD, İsveç, Avustralya ve Kanada'dır. İnsanlar bu ülkelere her türlü eğitsel faaliyetler için gitmektedirler. Kimileri üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için, kimileri dil okullarında eğitim almak için, kimileri konferanslara katılmak için, kimileri ise "internship" olarak bilinen "staj" programlarına katılmak için giderler.

Eğitim turizmi savaş gibi ciddi durumlar oluşmadığı müddetçe yapıldığı yere iyi paralar kazandırmaktadır. En önemlisi, turizm gibi mevsimsel risklerden etkilenmez. Yapıldığı yerin ekonomik refahını artırmaktadır. En basit şekliyle, üniversiteler için gelen kişiler geldiği üniversitenin bulunduğu şehirde uzun süre ikamet edeceğinden yerel halka çok büyük katkı sağlar. Esnaf halkın satışları etkilenecektir. Bu yerlerde, evlerde barınacaklarından kiralama yolu ile ev sahiplerinin ekonomilerine de katkıda bulunacaklardır.

Eğitim turizmi bir ülkenin ekonomisine yüzdelik olarak ciddi katkılar sağlar. Örneğin; KKTC, 6 tane üniversite ile eğitim turizmini gerçekleştiriyor ve bu üniversitelere gelen kişiler en az 2 yıl, en fazla 4 yıl ve üzeri kaldıklarından KKTC ekonomisinin %40'ını(2) sağlıyorlar.

Bundan başka, eğitim turizmi ile yapılan kongre ve seminerler vasıtasıyla birçok yerden insanlar bu faaliyetlerin yapıldığı yerlere geliyor ve bu yerlerde kongre ve seminerlerin uzunluğuna göre konaklamak zorunda kalıyorlar. Bu ihtiyaçlarını ise konaklama işletmelerinde karşılıyorlar. Bu sayede bu yerler de para kazanıyor.

Ayrıca, eğitim turizmi turizmin çeşitlenmesini de sağlamaktadır. Yani eğitim turizmi ile turizmin bir diğer çeşiti "Arkadaş ve Akraba Ziyareti (Visiting Friends and Relatives)" turizmi de yapılmaktadır. İsminden de anlaşılacağı gibi "Arkadaş ve Akraba Ziyareti" turizmi farklı ülkelerde/şehirlerde yaşayan insanların yine farklı yerlerde olan arkadaşlarını veya akrabalarını ziyaret etmeleriyle gerçekleşen bir turizm çeşitidir. Örneğin; eğitim almaya gelmiş kişilerin ebeveynleri veya arkadaşları bu kişileri ziyarete gelirler ve bu sayede turizmin bir diğer çeşiti de gerçekleşmiş olur. Bu kişiler farklı bir yere geldiğinden dolayı buralara ait yerleri gezecekler, yöresel eşyalar satın alarak ve alış-verişte bulunarak yerel ekonomiye katkıda bulunacaklardır.

Aynı zamanda eğitim turizmi, insanlar arasında kültürel etkileşim yaratarak, insanların farklı yörelerden farklı kültürler ve karakterler tanımasına fırsat tanır ve yaratılan bu kültürel etkileşimle "dindaşlık, bölgecilik ve ırkçılık" gibi kavramların ortadan kalkmasına vesile olur.

Son yıllarda eğitim turizminin gelişmesi ile birlikte yeni bir tüketici modeli de oluşmaya başlamıştır. Bu yeni tüketici modeli(3); insanların,

- Daha iyi eğitimli,

- Daha kültürlü ve doğal çevreyle daha uyumlu,

- Daha meraklı,

- Genellikle sadece dünyevi bilgileri değil, kişisel gelişimi sağlayacak bilgileri araştıran,

- Turizme katılımında daha aktif kişiler olmalarıdır.

SON SÖZ;

Eğitim turizminin artık yaygın bir duruma gelmesi, insanların daha da bilinçlendiğini göstermektedir.

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle…

KAYNAK:

(1, 3) Kozak, M. A. ve Bahçe, A. S. (2009), 'Özel İlgi Turizmi', Ankara, Detay Yayıncılık, ss.209-210.

(2) <http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=960410&title=yakin-dogu-universitesi-kktcnin-sinirlarini-egitimle-kaldiriyor> (17.03.2010)