5 °C

Ekonomik yönden geri kalmış bölge yatırımlarında prim desteklerinin birleştirilmesi

Ekonomik yönden geri kalmış bölge yatırımlarında prim desteklerinin birleştirilmesi

Ahmet Metin AYSOY / SGK Eski Başmüfettişi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Ek 2'nci maddesi, 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 6322 sayılı Kanunun 32'nci maddesi,15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/1 sayılı Tebliğ'de, ekonomik yönden geri kalmış il/ilçelerde yapılacak yatırımlarda, diğer illerden farklı olarak, hem işveren hem de işçi payına ilişkin sigorta prim desteği konusunda düzenleme getirilmiştir. Söz konusu tebliğde altıncı bölge olarak yer alan iller/ ilçeler şunlardır: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illeri ile Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri. 
Kapsama giren sigortalıların prime tabi tutulacak kazançlarının, 5510 sayılı Kanun'un 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kısmına isabet eden sigorta priminin işveren ve işçi hissesi prim tutarının tamamı Ekonomi Bakanlığı'nca karşılanacaktır.
Öte yandan, 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, "Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır" hükmüne istinaden, sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından, 2012/1 sayılı Tebliğ'den öngörülen destekten yararlanılacaktır.
Örnek - Modernizasyon yatırımına ilişkin teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış olan (A) limited şirketinin, kısa vadeli sigortalı kolları prim oranının %2 olduğu ve bahse konu işveren tarafından mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan ( B) sigortalısının 2013 Nisan ayındaki;
Prim ödeme gün sayısının: 30 gün
Prime esas kazanç tutarının ise: 978.60 TL (asgari ücret)
olduğu varsayıldığında, 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar;
978.60 X 5 / 100 = 48.93 TL olacaktır.
Ardından, 2012/1 sayılı Tebliğ'de öngörülen destekten yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, desteğin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden işveren ve işçi hissesi prim tutarı üzerinden hesaplanacağı dikkate alınarak, beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan %34.5 olan işveren ve işçi hissesinden düşülerek, kalan %29.5 oranı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren ve işçi hissesi Ekonomi Bakanlığı'nca karşılanacaktır.
Buna göre, 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yararlanılacak destek tutarı;
978.60 X 29,5 / 100 = 288.69 TL olacaktır.
Sonuçta, söz konusu sigortalı için 978.60 X 34.5 / 100 = 337.62 TL tutarındaki sigorta priminin; 48.93 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığı'nca, 288.69 TL tutarındaki kısmı Ekonomi Bakanlığı'nca karşılanacaktır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap