6 °C

Elektrik özelleştirmeleri yargıya taşınıyor

Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik özelleştirmelerinin "kamu tekelinin özel tekele devri" anlamına geldiği belirtilerek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Elektrik özelleştirmeleri yargıya taşınıyor

ANKARA - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO) açıklamasında, dağıtım hatları özelleştirilmesinin "kamu tekelinin özel tekele devri" anlamına geldiği belirtilerek, "Bu durum, açıkça kamu yararına aykırıdır. Oda olarak diğer dağıtım bölgelerine dava açtığımız gibi bu 4 ihaleyi de yargı önüne taşıyacağız" denildi.

Açıklamada, özelleştirme işlemlerinin elektrik fiyatlarının artmasına yol açtığı ifade edilerek, "dağıtım özelleştirmeleri yapılmadan önce, alıcı şirketlerin karlarını garanti altına alan bir tarife metodolojisinin uygulamaya konulduğu" kaydedildi.

Buna göre dağıtım şirketlerinin, satın aldıkları enerjinin maliyetini, işletme giderlerini, kayıp ve kaçak bedellerini, yatırım için kullandıkları kredileri ve bu kredilerin faizlerini, eğer kendi sermayesini kullanacak olursa da bu sermaye üzerinden getirisini, tarifeye yansıtacağı anlatıldı.

Konuya ilişkin diğer detaylara da yer verilen açıklamada, "Bu kadar ince ince detaylar düşünülerek dağıtıcı şirketlerin karlarının garanti altına alınmış olması nedeniyle ihalelerde ortaya çıkan yüksek fiyatlar şaşırtıcı değildir" denildi ve özetle şu görüşler kaydedildi:

"Gerçekleştirilen özelleştirme ihalelerine ilişkin olarak da ne şeffaflıktan ne de rekabet ortamından söz etmek mümkün değildir. İhalede rakip olan şirketler, ihale sonrasında ortak yapılmakta; ihaleyi kazanan şirketin yüzde 49'a kadar başka ortak almasına izin verilerek, ihalelerin üzerine şaibe düşürülmekte; pazarlık masasında tüm şirketler birden çekilip, tek bir şirket kalabilmektedir.

Elektrik üretiminin özelleştirilmesi ve piyasada elektrik alım-satımının başlamasıyla birlikte elektrik fiyatları fahiş düzeylerde artış göstermiştir. Elektrik üretim yatırımları piyasaya bırakılmış, ancak piyasa beklenen yatırımları yapmamış, işi lisans tüccarlığına dökmüş, bunun karşılığında ülkemiz enerji arz güvenliği sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.

Günümüzde yaşamsal öneme sahip olan elektrik gibi bir kamu hizmetinin piyasanın kar hırsına bırakılmasının cefasını çekmeye başlayan halkımız, yakın zamanda içinden çıkılamaz kaos ortamlarına sürüklenmesi de şaşırtıcı olmayacaktır."

Elektrik alanında uygulanan "serbest piyasa politikalarının" iflas ettiği savunulan açıklamada, "Temel kamu hizmetlerinden olan elektrik dağıtım faaliyetlerinin, imtiyaz sözleşmesi yapılmaksızın özel kişilere devredilmesi, Anayasa'nın 155. maddesinde belirtilen Danıştay'ın düşüncesini bildirme görevini engelleyeceğinden, Anayasa'ya ve kamu yararına aykırılık oluşturmaktadır. Dağıtım hatlarının özelleştirilmesi kamu tekelinin özel tekele devri anlamına gelmektedir. Bu durum, açıkça kamu yararına aykırıdır. Elektrik Mühendisleri Odası olarak diğer dağıtım bölgelerine dava açtığımız gibi bu 4 ihaleyi de yargı önüne taşıyacağız" denildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.